MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1671 - Soberheid van de wieg tot het graf

Verhaal

1671 - Soberheid van de wieg tot het graf

De Staten van Overijssel stellen in 1671 paal en perk aan de vaak hoge kosten die dopen, huwelijken en begrafenissen op het platteland met zich meebrengen. Ridderschap en Steden hopen zo te voorkomen dat de betrokkenen uit pronk- of eerzucht ‘haer selven en haer familiën ten enemael komen te ruïneren en dan eindelijk komen te vallen ten laste van het Gemeen.’

Eén van de bepalingen is dat het aantal te verteren tonnen bier bij een doop- of huwelijksfeest aan een maximum wordt gebonden. Niet alleen de overheid ergert zich aan overdadige bijeenkomsten. Ook de Hervormde Kerk, die de losbandigheid bij zulke gebeurtenissen met afgrijzen gadeslaat, heeft aangedrongen op beperkende maatregelen. Het is niet voor het eerst en evenmin voor het laatst dat een dergelijke ordonnantie wordt uitgevaardigd.

Titelfoto: In Twente werden tot in de 20ste eeuw 'brulfteneugers' op pad gestuurd om een bruiloft aan te kondigen. Schilderij door L.J. Bruna, 1863. (TwentseWelle, Enschede)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Huwelijk, Trouwen, Begrafenis, Dopen, Tradities
Periode:1671