MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1667 - Gerard ter Borch schildert de magistraat van Deventer

Verhaal

1667 - Gerard ter Borch schildert de magistraat van Deventer

Gerard ter Borch jr., de beroemdste Overijsselse kunstenaar aller tijden, komt in 1617 in Zwolle ter wereld. Hier groeit hij op in een artistiek gezin. Na zijn huwelijk in 1654 woont en werkt de schilder in Deventer. De overtuigende wijze waarop hij stoffen en met name satijn weergeeft roept alom bewondering op.

Ter Borch is een veelzijdig schilder, maar geniet vooral bekendheid als portrettist. In 1667 maakt hij een sober en statig groepsportret van de magistraat van Deventer, dat voor het stadhuis is bestemd. Het is een uitzonderlijk schilderij. Groepsportretten van bijvoorbeeld schutters en regenten van liefdadige instellingen zijn in de 17de eeuw erg geliefd, maar een stadsbestuur wordt zelden afgebeeld. Na zijn dood op 8 december 1681 wordt Ter Borch bijgezet in het familiegraf in de Zwolse Grote Kerk.

*Titelfoto: Het groepsportret van de in 1667 werkzame schepenen, raden en secretarissen hangt nog altijd in het stadhuis van Deventer. (Gemeente Deventer)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Magistraat, Overijssel verbeeld
Periode:1667
Locatie:Deventer