MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1665 - Eerste inval van Bommen Berend

Verhaal

1665 - Eerste inval van Bommen Berend

Als de Republiek in 1665 weer eens in oorlog verkeert met Engeland, sluit de krijgslustige bisschop van Munster zich bij de vijand aan. In september rukt Berend van Galen oftewel Bommen-Berend met een grote troepenmacht Twente binnen.

Aangezien de landsverdediging is verwaarloosd, ondervindt het bisschoppelijke leger weinig tegenstand. De soldaten plunderen naar hartelust en leggen de bewoners zware schattingen op. Pas nadat zo’n zesduizend Franse militairen te hulp zijn geschoten en Bommen-Berend door gebrek aan financiële steun uit Engeland platzak is, wordt op 18 april 1666 vrede gesloten. Van enige vergoeding voor de aangerichte oorlogsschade is geen sprake. Tot overmaat van ramp gedragen de Franse hulptroepen zich niet veel beter dan de Munstersen. Wanneer zij enkele maanden later eindelijk uit Overijssel vertrekken, laten ze een berooide bevolking achter.

*Titelfoto: Portret van Christoph Bernhard van Galen, bisschop van Munster. Zijn voorliefde voor het gebruik van brandbommen leverde hem de bijnaam Bommen Berend op. 

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Bommen Berend, Republiek, Jan Soldaat
Periode:1665
Locatie:Overijssel