MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1648 - Overijssels Landtafereel

Verhaal

1648 - Overijssels Landtafereel

De eerste nauwkeurige topografische kaart van Overijssel wordt in 1648 gepresenteerd door Nicolaas ten Have, die in opdracht van het provinciaal bestuur zo’n vijf jaar aan deze klus heeft gewerkt.

De zoon van een meesterkleermaker is in het dagelijks leven werkzaam als conrector op de Latijnse school in zijn geboorteplaats Zwolle. Daarnaast geldt hij als een gerenommeerd cartograaf en landmeter. Ten Have stelt ook een handgeschreven leerboekje samen over de beginselen van de landmeetkunde, zoals het meten van hoogten en korte afstanden in een terrein. Dit lesmateriaal kan erop wijzen dat de kaartenmaker bij zijn omvangrijke karteringswerkzaamheden is geholpen door medewerkers die hij zelf heeft opgeleid. Tot het begin van de 19de eeuw zijn alle provinciekaarten gebaseerd op het Overijssels ‘landtafereel’ van Ten Have.

Titelfoto: Kaart van Overijssel door Nicolaas ten Have uit 1648. (HCO, Kaartencollectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Cartografie, Topografie
Personen:Nicolaas Ten Have
Periode:1648
Locatie:Overijssel