MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1630 - Stichting van het Deventer Athenaeum

Verhaal

1630 - Stichting van het Deventer Athenaeum

In Deventer wordt op 16 februari 1630 een hogeschool geopend. Aan het Athenaeum, ook wel de Illustre School genoemd, kunnen leerlingen na de Latijnse school verder studeren.

De stichting is mogelijk gemaakt door een legaat van de al lang overleden Anna van Twickel en haar zoon Balthasar Boedeker. Het hoogste onderwijsinstituut van Overijssel ontbeert de status van universiteit. Studenten kunnen er niet promoveren. Desalniettemin draagt de Illustre School veel bij aan het wetenschappelijke en culturele aanzien van Deventer. In het openbaar krijgt dit onder meer gestalte in de ceremoniële optochten, waarbij het stadsbestuur en de schoolraad tijdens plechtige gebeurtenissen van het stadhuis naar de gehoorzaal van het Athenaeum schrijden. Eén van de bekendste professoren is Gisbert Cuper (1644-1716), die als geleerde in binnen- en buitenland aanzien geniet.

*Titelfoto: Portret van de in 1601 gestorven stichteres van het Athenaeum, Anna van Twickel. (Historisch Museum Deventer)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Onderwijs Overijssel
Periode:1630
Locatie:Deventer