MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1626 - Oldenzaal belegerd en bevrijd

Verhaal

1626 - Oldenzaal belegerd en bevrijd

In juli 1626 rukt Ernst Casimir, een neef van stadhouder Frederik Hendrik, met 12.000 soldaten op naar Oldenzaal. De stad wordt omsingeld en zwaar beschoten.

Tegen dit bombardement van soms wel 160 kanonskogels per dag is het Spaanse garnizoen niet bestand. Na negen dagen volgt de overgave. Om een nieuwe bezetting door de vijand te voorkomen, ontmantelt men nu ook de verdedigingswerken van de laatste vestingstad in het oosten van de provincie. Dankzij de verovering van Oldenzaal komt er ten langen leste een definitief einde aan de Spaanse aanwezigheid in Overijssel. De Twentse burgers en boeren zijn bevrijd van de overlast, die ze gedurende vele jaren van vreemd krijgsvolk hebben ondervonden. Volgens een schatting is ongeveer twintig procent van alle boerderijen in Twente door krijgsgeweld verwoest.

Titelfoto: Ingekleurde plattegrond van Oldenzaal uit 1626, verschenen in de twintig jaar later uitgekomen atlas van Joan Blaeu. (HCO, Kaartencollectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Tachtigjarige Oorlog
Personen:Ernst Casimir, Frederik Hendrik
Periode:1626
Locatie:Twente, Oldenzaal gemeente