MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1621 Papisten geweerd uit het provinciaal bestuur

Verhaal

1621 Papisten geweerd uit het provinciaal bestuur

Door Jan ten Hove. Het Twaalfjarig Bestand eindigt in 1621. Nu het oorlogsgeweld opnieuw dreigt los te barsten, vragen de Staten-Generaal aan de Staten van Overijssel alle ‘papisten’ uit het provinciaal bestuur te weren. Men is bang dat de rooms-katholieken zullen heulen met de vijand. De Staten gaan akkoord en besluiten op 29 juni dat alleen personen die lidmaat zijn van de Hervormde Kerk aan de bijeenkomsten mogen deelnemen. Als gevolg van dit besluit moet een aantal katholieke edelen de Statenvergadering verlaten. Dat de Overijsselse bestuurders de hervormde leer als de enig zaligmakende beschouwen, blijkt ook uit de eed die stadhouder Frederik Hendrik in 1625 als opvolger van zijn overleden halfbroer Maurits aflegt. Hij moet beloven de hervormde religie, ‘die Overijssel uyt sonderlinghe genade Ghodes’ heeft verkregen, te handhaven.

Trefwoorden:1600 tot 1700
Periode:1600-1700
0 annotaties

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand