MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1618 - Volgens Bartjens

Verhaal

1618 - Volgens Bartjens

Op 7 maart 1618 neemt het Zwolse stadsbestuur de gevierde onderwijzer Willem Bartjens uit Amsterdam in dienst. Hij gaat leiding geven aan de Franse school, een nieuwe onderwijsvorm die de leerlingen vooral op een beroepsleven in de handel voorbereidt.

Bartjens wordt aangesteld ‘om kinderen te leren die francoyse spraecke, voorts lesen, schrijven, reeckenen en boekholden, mitsgaders dat ook zijn huysvrouwe den jongen dochteren leren sal allerley hantwerken, van naeyen, speltwercken en anders daartoe behoorende.’ De onderwijzer heeft veel roem vergaard met een volledig nieuwe rekenmethode. In Zwolle verschijnt in 1636 een herziene versie van dit bekende rekenboek, de Vernieuwde Cijfferinge. De faam van de schoolmeester leeft tot op de dag van vandaag voort in de uitdrukking ‘volgens Bartjens’, wat wil zeggen dat iets nauwkeurig is berekend.

*Titelfoto: Omslag van de Vernieuwde Cijfferinge met een portret van Willem Bartjens in 1636 te Zwolle uitgegeven door zijn zoon Geraerd Bartjens. (HCO, Bibliotheek)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Onderwijs Overijssel
Periode:1618
Locatie:Zwolle, NL, Zwolle

Locatie op kaart