MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1616 Geen geruzie op de kansel

Verhaal

Door Jan ten Hove. Tijdens het Twaalfjarig Bestand wordt de Republiek verscheurd door een diepgaand geschil binnen de Hervormde Kerk, dat ook op staatkundig gebied gevolgen heeft. De strijd gaat tussen de strenge contraremonstranten of gomaristen en de ‘rekkelijke’ remonstranten of arminianen. In Overijssel lopen de tegenstellingen zo hoog op, dat de Staten in 1616 de predikanten vermanen hun geschillen niet vanaf de kansel te beslechten. Aanvankelijk kiezen de meeste provinciale bestuurders de kant van de remonstranten. Vooral Kampen is een arminiaans bolwerk. Onder invloed van stadhouder Maurits gaan de Staten echter overstag. In de gewestelijke afvaardiging naar de synode van Dordrecht (1618-1619), die de kerkelijke eenheid moet herstellen, worden vertegenwoordigers uit Kampen zorgvuldig geweerd. Zoals verwacht behalen de contraremonstranten de overwinning en wordt de arminiaanse leer verboden.

Trefwoorden:1600 tot 1700
Periode:1600-1700