MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1589 Maurits stadhouder van Overijssel

Verhaal

Door Jan ten Hove. De verbeterde contacten tussen Overijssel en de Republiek resulteren in 1589 in de benoeming van de 21-jarige prins Maurits tot stadhouder. De oudste zoon van de vijf jaar eerder vermoorde Willem van Oranje bekleedt dezelfde functie in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland en vormt aldus een belangrijke bindende factor. De Oranjetelg ontpopt zich als een uitmuntend veldheer. Zijn veroveringen volgen elkaar in snel tempo op. Hij heeft daarbij het geluk dat Filips II door een samenstel van factoren niet meer al zijn pijlen kan richten op het onderwerpen van de noordelijke Nederlanden. In juni 1591 herovert Maurits na een beschieting van twintig uur het zwaar toegetakelde Deventer. Wanneer hij in het volgende jaar ook Steenwijk bevrijdt, neemt de militaire druk op Overijssel aanmerkelijk af.

Trefwoorden:1500 tot 1600
Periode:1500-1600