MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1579 - Overijssel neemt niet deel aan de Unie van Utrecht

Verhaal

Overijssel sluit zich slechts schoorvoetend bij de opstandelingen aan. Op 23 januari 1579 tekenen Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en Groningen de Unie van Utrecht. Ze spreken af gezamenlijk tegen de Spanjaarden op te treden.

Ook wordt bepaald dat de deelnemende gewesten ‘ten ewighen daghen’ één geheel zullen vormen, hoewel ieders rechten en privileges behouden blijven. Mede door deze clausule legt de Unie de grondslag voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Overijssel gaat echter niet tot ondertekening over. Formeel schermt men met het lidmaatschap van het Duitse Rijk, waardoor toetreding onmogelijk zou zijn. In werkelijkheid hopen veel provinciale bestuurders alsnog op een verzoening met de landsheer. Zij kijken bij de grimmige worsteling met de machtige Filips II liever de kat uit de boom.

*Titelfoto: Zilveren zegelstempel van de soevereine Staten van Overijssel, 1593. (Stedelijk Museum Zwolle)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Unie van Utrecht, Opstand, Opstand Overijssel
Periode:1579
Locatie:Overijssel