MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1572 - Inval van graaf Willem van den Berg

Verhaal

1572 - Inval van graaf Willem van den Berg

Na de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 kiezen veel Hollandse en Zeeuwse steden partij voor de Staatse opstandelingen.

In de zomer valt graaf Willem van den Berg, een zwager van Willem van Oranje, Overijssel binnen. Op 9 augustus slaat hij het beleg voor Kampen. Van den Berg zegt toe de bestaande privileges te eerbiedigen en vrijheid van godsdienst toe te staan, waarna het stadsbestuur de poorten voor hem openzet. Ook Zwolle geeft zich zonder slag of stoot over. Het ongedisciplineerde gedrag van de graaf en zijn soldaten maakt de Staatse troepen echter niet erg populair bij de bevolking. Wanneer de krijgskansen zich keren en Van den Berg hals over kop het gewest moet ontvluchten, keert Overijssel gedwee terug in het Spaanse kamp.

Titelfoto: Plattegrond van Kampen door Braun en Hogenberg uit ca. 1580. (HCO, Kaartencollectie)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Opstand, Tachtigjarige Oorlog, Jan Soldaat, Opstand Overijssel
Personen:Willem Van Den Berg, Willem van Oranje
Periode:1572
Locatie:Overijssel