MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

1568 - Stadhouder Aremberg sneuvelt in de slag bij Heiligerlee

Verhaal

1568 - Stadhouder Aremberg sneuvelt in de slag bij Heiligerlee

De Beeldenstorm heeft Filips II razend gemaakt. Hij stuurt een nieuwe landvoogd, de grimmige hertog van Alva, met een groot leger naar de Nederlanden om de bewoners zijn wil op te leggen.

De vooraanstaande edelman Willem van Oranje werpt zich op als leider van het verzet tegen het Spaanse gezag. Met huurtroepen gaat hij de strijd aan. De eerste veldslag vindt op 23 mei 1568 plaats bij Heiligerlee in Groningen. Dit gewapende treffen, waarin de opstandelingen zegevieren, geldt als het startsein van de Tachtigjarige Oorlog. De slag bij Heiligerlee geniet vooral bekendheid omdat Adolf van Nassau, een broer van Willem van Oranje, omkomt in de strijd. Zijn dood wordt gememoreerd in het Wilhelmus. Maar ook bij de tegenpartij sneuvelt in de persoon van stadhouder Aremberg een prominent man.

Titelfoto: Uitsnede van een prent van de Slag bij Heiligerlee, afgebeeld in een boek uit 1616. (HCO, Bibliotheek)

Auteur:Jan ten Hove
Trefwoorden:Opstand, Tachtigjarige Oorlog, Opstand Overijssel
Personen:Filips II, Hertog Van Alva, Willem van Oranje, Adolf van Nassau, graaf van Aremberg
Periode:1568
Locatie:Overijssel, NL, Heiligerlee

Locatie op kaart