MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Overijssel ontgonnen

Thema

Woest en ledig. Zo zag een belangrijk deel van Overijssel er gedurende de negentiende eeuw uit. Volgens critici vormen de vele woeste gronden een belemmering voor de vooruitgang en voor de voedselvoorziening van de bevolking. Ondanks protesten werden de gronden langzamerhand ontgonnen en productief gemaakt, waarbij tijdens de crisisjaren in de jaren dertig van de twintigste eeuw, in het kader van de werkverschaffing, werklozen uit het hele land werden ingezet. Op MijnStadMijnDorp de komende weken speciale aandacht voor de ontginning van Overijssel.