MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Nieuwkomers in Overijssel

Thema

Militairen, ontginners, kolonisten, gastarbeiders, vluchtelingen. Door de eeuwen heen zijn er talloze mensen naar Overijssel gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen of die hier gewoonweg zijn blijven hangen. De één met meer succes dan de ander. In de zomermaanden hebben we op MijnStadMijnDorp speciale aandacht voor de verhalen van deze nieuwkomers in Overijssel.

Trefwoorden:Vluchtelingen, Immigranten, Militairen, Gastarbeiders