MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Archief Woonwagenwerk Overijssel toegankelijk

Nieuwsbericht

Archief Woonwagenwerk Overijssel toegankelijk

6/3/2012

Op 2 november 1981 werd de stichting Woonwagenwerk Overijssel (SWO) opgericht door J. Heringa en H.M. van Hoogmoed. In 2011 werden de archieven aan het HCO geschonken.

De stichting Woonwagenwerk Overijssel (SWO) werd op 2 november 1981 opgericht door J. Heringa en H.M. van Hoogmoed. Beide heren traden op als afgevaardigden van de besturen van de stichting RK. Woonwagenwerk Zwolle, de stichting Woonwagenwerk Almelo en Omstreken, de stichting Woonwagenwerk Enschede en Omstreken, de stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Zuid-West Overijssel en de stichting Noord-Oost Overijssel, centrum van Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Cultureel Werk. Vestigingsplaats van Woonwagenwerk Overijssel was Hardenberg. Al vrij snel verhuisde de stichting naar Zwolle.

Doel van Woonwagenwerk Overijssel

De stichting had als doel om de belangen van woonwagenbewoners in de provincie Overijssel te bevorderen. Zij diende als orgaan voor de oprichtende instellingen en voor de territoriale en/of categorale welzijnsinstellingen, die betrokken zijn bij de spreiding van standplaatsen. Het ging daarbij vooral om het bevorderen van de bouw van goede standplaatsen, het overdragen van taken aan welzijnsinstellingen én een volwaardige deelname van woonwagenbewoners aan het maatschappelijk leven binnen lokale gemeenschappen. De stichting diende zich te ontwikkelen tot een provinciale steunfunctie-organisatie.

Geschiedenis

Eind jaren tachtig werd er veel aandacht geschonken aan het tweede provinciale woonwagenplan, het provinciaal autowrakkenplan, het experimenteel dienstverleningsproject Enschede (EDE) en de ondernemersopleiding autobedrijf (VAM). In de jaren '90 ontstonden nieuwe activiteiten en werkzaamheden op de terreinen werkgelegenheid en scholing, onderwijs en opleiding en wonen en welzijn. Op 10 april 1997 besloot het SWO-bestuur om al haar taken, bezittingen en medewerkers over te dragen aan de stichting Steunpunt Minderheden Overijssel te Almelo.

Het archief

Het archief van de stichting Woonwagenwerk Overijssel loopt van 1981 tot 1997. Het bevond zich in een kantoorpand te Zwolle en werd in 2010 naar het HCO overgebracht. Binnen het archief werden ook de archieven van twee andere stichtingen aangetroffen, RK. Woonwagenwerk Zwolle (1955-1994) en Provinciaal Platform Woonwagenbewoners Overijssel (1986-1997). De omvang van het bestand bedroeg in totaal 9,75 meter. Ruim 6,5 meter  kwam voor vernietiging in aanmerking. De archieven werden  in 2011 aan het HCO geschonken. Deze zijn openbaar, met uitzondering van de persoonsdossiers, waarvoor een openbaarheidbeperking van 40 jaar geldt (inventarisnummers 26, 87-102).

Trefwoorden:Archieven, Woonwagens
Locatie:Overijssel