MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Dedemsvaart van begin tot eind

Fotoalbum

Deze expositie is een aanvulling op het verhaal "De Dedemsvaart van begin tot eind".

Trefwoorden:Dedemsvaart, Kanaal, 1800 tot 1900, 1900-1950, 1950
Locatie:Salland
Periode:1800-1950
rapport1_0.jpg

Rapport van de landmeters L. Grevijlink, A. Meursing en N. ten Wolde voor mr. Gerrit Willem van Marle. - Rapport van de landmeters L. Grevijlink, A. Meursing en N. ten Wolde voor mr. Gerrit Willem van Marle. Zij onderzoeken in 1790 en 1791 de mogelijkheden om een scheepvaartkanaal aan te leggen van Hasselt naar de Oosterhuizer venen. Ook berekenen zij de kosten. (Familiearchief Van Dedem tot de Rollecate, inv. nr. 24)

rapport2.jpg

Koopovereenkomst uit 1791 tussen de familie Van Marle en diverse grondeigenaren. - Koopovereenkomst uit 1791 tussen de familie Van Marle en diverse grondeigenaren. (Familiearchief Van Dedem tot de Rollecate, inv. nr. 25)

rapport3.jpg

Statuten van de Maatschappij van de Dedemsvaart in Overijssel, 1825. - Statuten van de Maatschappij van de Dedemsvaart in Overijssel, 1825.

zcourant.jpg

Nummer 53 van de Zwolsche Courant van dinsdag den 4 July 1809. - Nummer 53 van de Zwolsche Courant van dinsdag den 4 July 1809 meldde: Men is voornemens op Zaturdag den 8 Hooymaand (July) aanstaande en niet op Vrijdag den 7, zoo al in de voorgaande Zwolsche Couranten was geannonceerd, ten Huize van den castelein BEREND DROST Klz. in het Logement de Herderinne te Hasselt, na den middag om twee uren, publiek aan te besteden: HET GRAVEN VAN EENE CAPITALE VAART VAN HASSELT NAAR DE AVEREEST, breed op de peillinie 36 voeten Rhynlandsch (31.4 cm), en 6 voeten diep onder dezelve peillinie, waarvan de Bestekken acht dagen tevoren in gemelde Logement zullen ter lezing liggen, alsmede te Groningen in het Logement de Doelen aan de breede Markt, aan de Lemmer in de Wildeman, en op het Heerenveen ten Huize van Grietje Yntes, Casteleinse aldaar. Ook zullen de Bestekken ter lezing leggen te Coeverden in het Logement de Koppel Paarden. Iemand intusschen enige informatie begerende, adressere zich ten huize van Mevrou

dogter.jpg

Hedenmorgen circa half tien uren verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapene Dogter. - Hedenmorgen circa half tien uren verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapene Dogter, J. van Marle geliefde Huisvrouw van W.J. van Dedem den 3. van Oogstmaand (augustus) 1809. Judith was zwanger van dochter Susannna Leonora en Willem Jan van zijn vaart, in 1809. In dat jaar zagen een kind van vlees en bloed en een geesteskind het levenslicht.

statuten.jpg

Statuten van de Maatschappij van De Dedemsvaart in Overijssel, 1825. - Statuten van de Maatschappij van De Dedemsvaart in Overijssel, 1825.

aandeel.jpg

Aandeel van 1.000 gulden. - Aandeel van 1.000 gulden in de negotiatie van anderhalf miljoen gulden ten laste van de Compagnie van Mr. W.J. van Dedem & J. Heere onder verband van en gevestigd op het Kanaal van Hasselt naar de rivier de Vecht, 1828.

scheepvaartbeweging.jpg

De brochure 'Scheepvaartbeweging op de Dedemsvaart' uit 1962. - De brochure 'Scheepvaartbeweging op de Dedemsvaart' uit 1962.

scheepvaartbeweging3.jpg

Scheepsbouw Peters N.V. - Scheepsbouw Peters N.V., betonindustrie 'Albo' in Dedemsvaart en de Cooperatieve Aan- en Verkoopvereniging Slagharen werden opgevoerd in de brochure 'Scheepsbeweging op de Dedemsvaart in 1962'.

scheepvaartbeweging4.jpg

Scheepsbouw Peters N.V. - Scheepsbouw Peters N.V., betonindustrie 'Albo' in Dedemsvaart en de Cooperatieve Aan- en Verkoopvereniging Slagharen werden opgevoerd in de brochure 'Scheepsbeweging op de Dedemsvaart in 1962'.

verschillende_sluizen.jpg

Verschillende sluizen weergegeven in technische tekeningen. - Verschillende sluizen weergegeven in technische tekeningen.

schutsluis4.jpg

Schutsluis nummer 4 tussen Den Hulst en Balkbrug. - Schutsluis nummer 4 tussen Den Hulst en Balkbrug.

schutsluis4huiz.jpg

Schutsluis nummer 4 bij Huizingerveld. - Schutsluis nummer 4 bij Huizingerveld.

kruisingen.jpg

Een ingenieus systeem van kruisingen met de sluis, de vaart en de staatspoorweg. - Een ingenieus systeem van kruisingen met de sluis, de vaart en de staatspoorweg.

dwarsprofielen.jpg

Dwarsprofielen - Dwarsprofielen

schutsluis6.jpg

Technische tekening van schutsluis 6. - Technische tekening van schutsluis 6.

schutsluis7.jpg

Technische tekening van schutsluis 7. - Technische tekening van schutsluis 7.

stuwkaart.jpg

Technische tekening van het stuw bij Ane. - Technische tekening van het stuw bij Ane.