MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bekende personen in Overijssel

Fotoalbum

Het thema van augustus 2016 op MijnStadMijnDorp gaat over bekende personen in of uit Overijssel.

Tegenwoordig wordt al snel gedacht aan mensen als cabaretier Herman Finkers (Almelo, 1954), voetbalbestuurder Henk Kesler (Enschede, 1949), voetballer Jaap Stam (Kampen, 1972), zangeres Ilse de Lange (Almelo, 1977), chefkok Jonnie Boer (Giethoorn, 1965), Commissaris van de Koning Ank Bijleveld (IJsselmuiden, 1962) en niet te vergeten zanger, acteur en kunstschilder Herman Brood (Zwolle, 1946 – Amsterdam 2001), maar in vroeger tijden werd gedacht aan de stadsarts, de dorps- of plattelandsdokter, de burgemeester, de baron, de notaris, de dominee en de pastoor. Het waren eerbiedwaardige notabelen die groot aanzien genoten in stad of dorp en waarvoor de bevolking de pet afnam. Het waren veelal mannen die gestudeerd hadden en zich inzetten voor de plaatselijke bevolking.

Zo stond de plattelandsdokter dag en nacht voor zijn patiënten klaar. Ook op zaterdag en zondag kon je een beroep doen op zijn kennis en kundigheid. Hij was een combinatie van dokter, tandarts, apotheker, psycholoog en soms zelfs dierenarts.  

Tot de Tweede Wereldoorlog was de burgemeester vooral magistraat en was hij letterlijk zichtbaar in zijn gemeente. Door zijn jacquet of ambtskostuum met degen zag hij er indrukwekkend uit. In tegenstelling tot tegenwoordig kwam de burgervader veel minder vaak op het stadhuis en werd er minder vergaderd. De burgemeester was gezagshandhaver, maar niet in het minst ook de burgervader die inwoners hielp bij uiteenlopende kwesties. Hij beslechtte o.a. echtelijke ruzies en adviseerde bij de opvoeding van kinderen. Verder had de burgermeester een voorbeeldfunctie.

Notabelen in stad of dorp werden niet tegengesproken, zij hadden immers alle wijsheid in pacht.

Wellicht heeft u zelf nog herinneringen aan een bekend persoon uit Overijssel?

 

Trefwoorden:Bekende personen, Burgemeester, Notaris, Arts, Overijssel
Locatie:Overijssel
27.jpg

Installatie burgemeester Jansen Eycken Sluyters van Diepenheim, 1931. Afbeelding: Beeldbank Old Deep'n.

01.jpg

Opening van de IJsselbrug tussen Zwolle en Hattem op 15 januari 1930 door Minister van Waterstaat, mr. P.J. Reymer door het doorknippen van een lint. Onder de aanwezigen o.a. oud-minister H. van de Vegte, mr. A.E. baron van Voorst tot Voorst, commissaris der Koningin in Overijssel, de burgemeester van Zwolle I.A. van Roijen, burgemeester van Zwollerkerspel U.P. Cavalje en burgemeesters van verschillende andere plaatsen, de Commissie ter overbrugging van den IJssel nabij het Katerveer, enz. Het gezelschap wandelt als eerste over de brug. Afbeelding: Beeldbank HCO.

02.jpg

Inwijding van pastoor Van de Borgh op 23 maart 1925 te Nijverdal. Op de foto o.a. deken Van de Waarden, pastoor Van de Borgh, aartsbisschop Jansen, pastoor Meyer, pastoor Heimeriks uit Enter en pastoor Peters uit Rijssen. Afbeelding: Beeldbank Hellendoorn.

21_1.jpg

Koninklijk Bezoek Zwolle 4 augustus 1913. Koningin Wilhelmina (1880-1962) bezichtigt de PONT in Park Eekhout, 4 augustus 1913. Rechts Jasper Warner, voorzitter, links mr D. van Laer, waarnemend Commissaris van de Koningin. Geheel rechts een dochter van Warner die de koningin bloemen aanbood. Park Eekhout was ingericht als tentoonstellingsterrein voor de Provinciale Overijsselsche Nijverheidstentoonstelling (PONT), die ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het koninkrijk Nederland van 31 juli tot 2 september 1913 werd gehouden. Afbeelding: Beeldbank HCO.

03.jpg

Slipjacht te Markelo en ontvangst door burgemeester mr. M.A.P. (Michiel) van Haersma Buma, 1988. Afbeelding: Stichting Heemkunde Markelo.

04.jpg

Dr. Wanrooy uit Markelo per boerenkar onderweg met koetsier Gerrit Hendrik Lodeweges (1865-1939). Het was de laatste rit per huifkar, de dokter had namelijk een auto gekocht, 1925. Afbeelding: Stichting Heemkunde Markelo.

05.jpg

Notaris Harm Willem Teesselink (1869-1953) en wethouder Gerrit Hendrik Heilersig (1862-1917) van Markelo, 1912. Afbeelding: Stichting Heemkunde Markelo.

06.jpg

Baron W. van Ittersum samen met zijn vrouw. Willem baron van Ittersum is geboren op 23 januari 1838 op Huize Welgelegen te Heemse (gemeente Hardenberg), als zoon van Jan Arent baron van Ittersum en jonkvrouwe Theodora Sophia van Foreest van Heemse. Hij werd ontvanger der directe belastingen. Willem werd al op 36-jarige leeftijd, in 1874, benoemd tot burgemeester van de gemeente Stad Hardenberg, als opvolger van Cornelis Johannes van Riemsdijk. Hij was in 1878 te Gramsbergen in het huwelijk getreden met Zwaantine Theodora Walter uit Oude Pekela. Het echtpaar bewoonde Huize Welgelegen te Heemse. Afbeelding: Fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg.

07.jpg

Een portret van dominee Jan Vermeer (1868-1904), NH predikant, circa 1900. Jan Vermeer werd geboren in Amsterdam, studeerde theologie in Utrecht en was predikant in Koudekerke, Genemuiden, Linschoten, Vlissingen en tenslotte in Zwolle. De orthodoxe minderheid van de hervormde gemeente had een voorkeur voor Vermeer uitgesproken. Hij begon met de opbouw van het christelijk verenigingswerk. Hij realiseerde het verenigingsgebouw A-plein 9 en stak veel tijd in jongelingsvereniging 'De Heer is onze banier' en in de oprichting van het tijdschrift 'Jehove Nissi'. Vermeer was een geliefd predikant met uitgesproken meningen. Afbeelding: Beeldbank HCO.

08.jpg

V.l.n.r. R. v.d. Meer (Hoofd Ulo), J. v.d. Sluis (Hoofd der school Kerspel Goor en Goor), G.J.H. ten Hallers, J.B. Koning, T.C.H. Tisher (onderwijzer), G. Boswinkel (Körsje). Afbeelding: Beeldbank Historisch Goor.

10_1.jpg

Dokter Gerhardus Bernardus Rudolphus Wortelboer (Oude Pekela, 1891 - Ootmarsum 1956) had een praktijk (1921-1956) tot in de verre omtrek van Ootmarsum met veel boerengezinnen die afgelegen woonden. Hij deed het huisbezoek op zijn motor, 1935. Afbeelding: Beeldbank Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o.

11_0.jpg

Notaris jonkheer G. Stern uit Goor. Afbeelding: Beeldbank Historisch Goor.

13_1.jpg

Dominee Gerardus Horreüs de Haas (Boven-Knijpe, 1879 - Zwolle, 1943) , in 1929 door Ziegler gefotografeerd. Hij was de zoon van Roelof de Haas, predikant, en Titia Klazina Elisabeth Okken, schrijfster. Hij sloot zich aan bij de SDAP en de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (NV). Hij was dominee in Sneek en Zwolle. Afbeelding: Beeldbank HCO.

14_1.jpg

Paard en koetsje van dokter P. ter Borg te Hellendoorn. Bij het koetsje staat de dokter en bij het paard de koetsier Dolf Laarman. De foto werd gemaakt achter de schuur bij het doktershuis in Hellendoorn. Afbeelding: Beeldbank Hellendoorn.

16_0.jpg

Burgemeester H.J. Averinck van Ambt Delden (1812-1818). Afbeelding: Heemkunde Ambt-Delden.

17_0.jpg

Notaris Harm Willem Teesselink (1869-1953). Notaris voor Holten en Markelo van 1905 tot 1953. Afbeelding uit 1938: Stichting Heemkunde Markelo.

18_0.jpg

Bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan Nijverdal op 12 oktober 1949. Wandeling van het koninklijk paar over de Grotestraat met de Commissaris der Koningin Van der Schuur en burgemeester Witschey. Afbeelding: Beeldbank Gemeente Hellendoorn.

19_1.jpg

Dokter P. ter Borgh, te Hellendoorn. Afbeelding: Beeldbank Gemeente Hellendoorn.

20_1.jpg

Ter Pelkwijkpark 22 in Zwolle: Gouverneurshuis, ambtswoning van de Commissaris van de Koningin, ca. 1900. Gebouwd 1892 door rijksbouwmeester J. van Lokhorst, gesloopt maart 1985. Het gebouw was, nadat het drie commissarissen van de koningin tot onderdak had gediend, leeg komen te staan. De commissaris had na de oorlog een nieuwe ambtswoning aan de Roopoort gekregen.

22_0.jpg

Toespraak burgemeester Wiebe van der Sluis (1881-1963) uit Goor. Burgemeester tussen 1926 en 1947. Afbeelding: Beeldbank Historisch Goor.

23_0.jpg

Koestraat 32 in Zwolle: praktijk van dokter Elisabeth H. Hengeveld (1884-1964) aan het werk. Zij was de eerste vrouwelijke huis- en kinderarts te Zwolle, zij vestigde zich circa 1914 te Zwolle. Afbeelding: Beeldbank HCO.

25_0.jpg

Overstroming 1926. Bezoek aan het getroffen gebied door Koningin Wilhelmina. Het gezelschap bevindt zich in de Wilhelminastraat van Dalfsen. Baron van Voorst tot Voorst, de Commissaris in Overijssel, rechts. Links van burgemeester IJnzonides. Afbeelding: Beeldbank Historische Kring Dalfsen.

26.jpg

Dokter Naphtali Herman Frank (1860-1932), de eerste chirurg te Zwolle circa 1900. Frank was van 1887 tot 1920 in Zwolle werkzaam als armendokter en gemeentearts. Studeerde onder Billroth in Wenen. Afbeelding ca. 1900-1910: Beeldbank HCO.

09.jpg

Burgemeester Christiaan IJnzonidus (1886-1970) van Dalfsen na de bevrijding, 30 april 1945. Afbeelding: Beeldbank Historische Kring Dalfsen.

2 annotaties

Annotaties

Goed te lezen dat u zo geniet van onze beeldverslagen. De MSMD-redactie heeft de puntjes op de i gezet en de welsprekendheid eruit gehaald. Helaas is niet bekend wie alle personen zijn bij de inwijding van pastoor Ter Borgh en ook niet waar de foto van de onderwijzers gemaakt is. Hartelijk dank voor uw opmerkingen.
Algemeen door MSMD redacteur op 23 sep 2016 om 10:22:35

De bijschriften van de foto''s vragen iets meer aandacht. Tekst lijkt uit een welsprekendheid te zijn geschreven. Voor een niet insider, en dat zijn dan hopelijk heel veel lezers van deze site, roepen zij om aanvullingen. B.v.: 1) De inwijding. Er staan meer personen op de foto, dan van li naar re benoemd en wie is dan wie? 2) Dr. Wanrooy. Welke plaats? 3) Baron van Ittersum. Waar was hij baron? 4) De onderwijzers. Waar is de foto gemaakt? 5) Dr. P. ter Borgh en P. ter Borg. Verschillen in schrijfwijze. Wel dezelfde persoon!? 6) Ter Pelkwijkpark 22. In Zwolle, toch wel? 7) Koestraat 32. In Zwolle, toch wel? Met mijn kennis en vaardigheden is het allemaal wel te vinden (leuk om er naar te zoeken). Voorde puntjes op de i. Het kan beter. Overigens geniet ik van dit soort presentaties.
Algemeen door Albert op 19 sep 2016 om 20:32:13

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.

Soort
Titel
Bericht
Bestand