MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Bekende personen in Overijssel

Fotoalbum

Het thema van augustus 2016 op MijnStadMijnDorp gaat over bekende personen in of uit Overijssel.

Tegenwoordig wordt al snel gedacht aan mensen als cabaretier Herman Finkers (Almelo, 1954), voetbalbestuurder Henk Kesler (Enschede, 1949), voetballer Jaap Stam (Kampen, 1972), zangeres Ilse de Lange (Almelo, 1977), chefkok Jonnie Boer (Giethoorn, 1965), Commissaris van de Koning Ank Bijleveld (IJsselmuiden, 1962) en niet te vergeten zanger, acteur en kunstschilder Herman Brood (Zwolle, 1946 – Amsterdam 2001), maar in vroeger tijden werd gedacht aan de stadsarts, de dorps- of plattelandsdokter, de burgemeester, de baron, de notaris, de dominee en de pastoor. Het waren eerbiedwaardige notabelen die groot aanzien genoten in stad of dorp en waarvoor de bevolking de pet afnam. Het waren veelal mannen die gestudeerd hadden en zich inzetten voor de plaatselijke bevolking.

Zo stond de plattelandsdokter dag en nacht voor zijn patiënten klaar. Ook op zaterdag en zondag kon je een beroep doen op zijn kennis en kundigheid. Hij was een combinatie van dokter, tandarts, apotheker, psycholoog en soms zelfs dierenarts.  

Tot de Tweede Wereldoorlog was de burgemeester vooral magistraat en was hij letterlijk zichtbaar in zijn gemeente. Door zijn jacquet of ambtskostuum met degen zag hij er indrukwekkend uit. In tegenstelling tot tegenwoordig kwam de burgervader veel minder vaak op het stadhuis en werd er minder vergaderd. De burgemeester was gezagshandhaver, maar niet in het minst ook de burgervader die inwoners hielp bij uiteenlopende kwesties. Hij beslechtte o.a. echtelijke ruzies en adviseerde bij de opvoeding van kinderen. Verder had de burgermeester een voorbeeldfunctie.

Notabelen in stad of dorp werden niet tegengesproken, zij hadden immers alle wijsheid in pacht.

Wellicht heeft u zelf nog herinneringen aan een bekend persoon uit Overijssel?

 

Trefwoorden:Bekende personen, Burgemeester, Notaris, Arts, Overijssel
Locatie:Overijssel
Digitaliseren Embed
Digitaliseren
Embed