MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

0. Tijdlijn + Overzicht van de vensters in de Canon van Borne

Verhaal

0. Tijdlijn + Overzicht van de vensters in de Canon van Borne

U ziet hier de digitale versie van de vensters in het boek "Canon van Borne", uitgegeven in september 2012. De auteurs hebben toestemming gegeven voor deze publicatie.

Sinds de geschiedenis van Nederland extra aandacht heeft gekregen binnen het Nederlandse onderwijsveld, is het gebruikelijk dat iedere provincie, zelfs iedere stad en ieder dorp, een eigen Canon maakt. Ook in de provincie Overijssel is met dit doel een project opgezet, ondersteund door de besturen van provincie en gemeenten. Wat verstaan we in dit verband onder een Canon? Het is “een chronologische presentatie van essentiële onderdelen van de cultuur en de geschiedenis in maximaal vijftig zogenaamde vensters, die via een concrete persoon, gebeurtenis of kunstuiting uitzicht bieden op een achterliggend breder thema.” De vensters (verhalen) zijn verdeeld over tien tijdvakken die vooraf bepaald en uniform zijn voor alle deelnemende werkgroepen in de provincie. Een groep vrijwilligers heeft enthousiast gewerkt aan de totstandkoming van de Canon van Borne. Het enthousiasme zorgde aanvankelijk zelfs voor meer onderwerpen dan de toegestane vijftig. Als werkgroep waren wij zelf verantwoordelijk voor de keuze van de vijftig onderwerpen, maar wij zijn ons ervan bewust dat de gemaakte keuze enigszins arbitrair is. Wij hopen ons binnen de opgelegde beperkingen een ‘meester’ te hebben getoond.  Voor de Canon van Borne begint de chronologie bij de vondst van de mammoetbotten bij de Bornse Beek. Daaruit blijkt dat in onze omgeving al heel lang ‘leven’ is. Vervolgens verhaalt de Canon hoe Borne zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Van een plaats waar jagers/ verzamelaars af en toe een jachtkamp opsloegen tot en met de traditie van de Pinksterbruidjes. Markante gebouwen als de havezate Weleveld, de eerbiedwaardige Oude Kerk en het deftige Bussemakerhuis komen aan bod. Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de belangrijke initiatieven van 19de-eeuwse industriële pioniers in Borne, met Spanjaard voorop. Kortom, in 50 vensters wordt de geschiedenis van Borne geschetst. 

 

Tijdlijn met daarop de 50 vensters (rechtsboven kunt u door de vensters bladeren)

 

slinger_msmd.png

 

Overzicht van de vensters

1.   34.000 jaar geleden     Boris van Borne                                                                                                   Vondst van een wolharige mammoet

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/01-boris-van-borne-vondst-van-een-wolharige-mammoet-ca-34000-jaar-geleden?nav_id=4-1&index=1&imgid=390893206&id=390893210

2. 900 v.C.                             Urnen onder de es                                                                                                Een begraafplaats uit de bronstijd

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/02-urnen-onder-de-es-een-begraafplaats-uit-de-bronstijd-ca-1000-800-vc?nav_id=2-1&index=1&imgid=371025454&id=371025468

3.   400 v.C.                           Boerderijen in de Bornsche Maten                                                                   Sporen uit de ijzertijd

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/03-boerderijen-in-de-bornsche-maten-sporen-uit-de-ijzertijd-ca-400-vc-70-nc?nav_id=4-1&index=3&imgid=390954082&id=390954088

4.   ±100                                 Een lavezbeker uit circa 100 n.C.                                                                    Romeinse invloeden

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/04-een-lavezbeker-romeinse-invloeden-0-300-nc?nav_id=4-1&index=4&imgid=391112098&id=391112104

5.   400                                   De Hondeborg                                                                                                        Borgen in Borne

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/05-de-hondeborg-borgen-in-borne-ca400?nav_id=4-1&index=5&imgid=391220056&id=391219372

6.   ±792                                 Een Karolingische ruiter                                                                                     Bondgenoot van Karel de Grote     

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/06-een-karolingische-ruiter-bondgenoot-van-karel-de-grote-ca-800?nav_id=4-1&index=6&imgid=391224143&id=391223374                                                            

7.   ±1000                               Essen en woeste gronden                                                                                  Het oude Twentse boerenbedrijf   

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/07-essen-en-woeste-gronden-het-oude-twentse-boerenbedrijf-ca-1000?nav_id=4-1&index=7&imgid=389585893&id=389584910  

8.    ±1200                              Landweren                                                                                                             Tegen invallers en weglopers 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/08-landweren-tegen-invallers-en-weglopers?nav_id=4-1&index=8&imgid=391313444&id=391313454

9.   1385                                 De Meijershof                                                                                                        Heren, hofmeiers en horigen

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/09-de-meijershof-heren-hofmeiers-en-horigen-1385?nav_id=4-1&index=9&imgid=391321976&id=391321980

10.  ±1300                             Weleveld                                                                                                                 Een Twentse havezate

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/10-weleveld-een-twentse-havezate-1300?nav_id=4-1&index=10&imgid=391324814&id=391324818

11.  1385                               Hoenders voor de Hofmeijer                                                                              Pacht en belasting

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/11-hoenders-voor-de-hofmeijer-pacht-en-belasting-1385?nav_id=16-1&index=11&imgid=390749028&id=390745935

12.  1420                               De Oude Kerk                                                                                                         Een eenvoudige hemel op boerenaarde

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/12-de-oude-kerk-een-eenvoudige-hemel-op-boerenaarde-1420?nav_id=20-1&index=12&imgid=391402021&id=391401328

13.  1582                               Welevelder windmolens                                                                                      Molens van Borne

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/13-welevelder-windmolens-molens-van-borne-1582?nav_id=25-1&index=13&imgid=390170200&id=390170206

14.  1598                               De Reformatie                                                                                                        De doopsgezinde gemeente

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/14-de-reformatie-de-doopsgezinde-gemeente-1598?nav_id=26-1&index=14&imgid=391431093&id=391431097

15.  ±1600                             Een zandstenen kansel                                                                                       Het interieur van de Oude Kerk

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/15-een-zandstenen-kansel-het-interieur-van-de-oude-kerk-1482?nav_id=29-1&index=15&imgid=391510048&id=391509126

16.  1646                               Kleigaten in het landschap                                                                                De steenfabrieken

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/16-kleigaten-in-het-landschap-de-steenfabrieken-1646?nav_id=32-1&index=16&imgid=390881456&id=390881460

17.  ±1650                             De Klopjeswoningen                                                                                           Kloppen in Borne

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/17-de-klopjeswoningen-kloppen-in-borne-ca-1650?nav_id=35-1&index=17&imgid=391601999&id=391220430

18.  1675                               Huiswevers en fabrikeurs                                                                                  Vroege textielnijverheid

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/18-huiswevers-en-fabrikeurs-vroege-textielnijverheid-ca-1675?nav_id=38-1&index=18&imgid=391605674&id=391605678

19.  1643-1705                   Gerard Potcamp                                                                                                    Apostolisch vicaris van de Republiek

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/19-gerard-potcamp-apostolisch-vicaris-van-de-republiek-1643-1705?nav_id=44-1&index=19&imgid=391629806&id=391629810

20.  1722                               Markeschool Zenderen                                                                                       Het onderwijs

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/20-markeschool-het-onderwijs-1722?nav_id=48-1&index=20&imgid=391703059&id=391703064

21.  1744                              Grutterij Erven Ten Cate                                                                                      Bornse Melbuuln

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/21-grutterij-erve-ten-cate-bornse-melbuuln-1744-1967?nav_id=7-1&index=21&imgid=391722187&id=391722196                                                                          

22.  1774-1778                  Heisa rond de zusjes Hesselink                                                                        Religieuze onverdraagzaamheid

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/22-heisa-rond-de-zusjes-hesselink-religieuze-onverdraagzaamheid-1774-1778?nav_id=14-1&index=22&imgid=391807208&id=391807215

23.  1779                             Het Bussemakerhuis                                                                                            Een voorname bedrijfswoning

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/23-het-bussemakerhuis-een-voorname-bedrijfswoning-1779?nav_id=17-1&index=23&imgid=391825255&id=391825247

24. 1800                              Schipperen op de Schipbeek                                                                               Handel en verkeer

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/24-schipperen-op-de-schipbeek-handel-en-verkeer-ca-1800?nav_id=17-1&index=24&imgid=391902193&id=391902199

25. 1801                              Kerk op de Kolk                                                                                                      Katholieke bedehuizen 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/25-kerk-op-de-kolk-katholieke-bedehuizen-1801?nav_id=17-1&index=25&imgid=391907565&id=391907569

26. 1823                              Het Brouwershuisje                                                                                               Bornse bierbrouwerijen 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/26-het-brouwershuisje-bornse-bierbrouwerijen-1823?nav_id=26-1&index=26&imgid=392059126&id=392059130   

27. 1825                              Peekoffie                                                                                                                  Cichoreifabricage

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/27-peekoffie-cichoreifabricage-1820-1947?nav_id=30-1&index=27&imgid=392244559&id=392075005

28. 1828                             Spanjaard                                                                                                                 Textielconcern van formaat   

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/28-spanjaard-textielconcern-van-formaat-1828-1971?nav_id=30-1&index=28&imgid=392248725&id=392248660                                                                          

29. 1848                             De markenverdeling                                                                                              Ontginning van de woeste gronden

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/29-de-markenverdeling-ontginning-van-de-woeste-gronden-1848?nav_id=30-1&index=29&imgid=392324865&id=392324873 

30. 1855                             De karmelietenkloosters                                                                                      Kloosterleven in Borne  

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/30-de-karmelietenkloosters-kloosterleven-in-borne-1855?nav_id=30-1&index=30&imgid=392336069&id=392336073                                                                              

31. 1859                             Meijling en Stork                                                                                                    Metaal- en elektrotechnische industrie   

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/31-meijling-en-stork-ontwikkeling-van-de-metaal-en-elektrotechnische-industrie-1859?nav_id=7-1&index=31&imgid=392413610&id=392413614                                

32. 1865                             Het spoor in Borne                                                                                                 Einde aan het isolement

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/32-het-spoor-in-borne-einde-aan-het-isolement-1865?nav_id=7-1&index=32&imgid=392567021&id=392567027       

33. 1876                             Het gemeenteziekenhuis                                                                                     De gezondheidszorg

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/33-het-gemeenteziekenhuis-de-gezondheidszorg-1876?nav_id=13-1&index=33&imgid=392650481&id=392650485

34. 1891                             De Werkliedenvereniging                                                                                    De arbeidersbeweging

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/34-de-werkliedenvereniging-de-arbeidersbeweging-1891?nav_id=16-1&index=34&imgid=392723454&id=392723448   

35. 1895                             Het St. Josephgebouw                                                                                         Verzuild verenigingsleven

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/35-het-st-josephgebouw-verzuild-verenigingsleven-1895?nav_id=19-1&index=35&imgid=392816869&id=392816873

36. 1896                             De Boerenbond van Borne                                                                                   Landbouwcoöperaties

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/36-de-boerenbond-van-borne-landbouwcooperaties-1896?nav_id=22-1&index=36&imgid=392896310&id=392896314

37. 1898                             Een gouden bijenkorf                                                                                            De bijenteelt 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/37-een-gouden-bijenkorf-de-bijenteelt-1898?nav_id=25-1&index=37&imgid=392997064&id=392997069

38. 1902                             De Bornsche Courant                                                                                            Lokale nieuwsvoorziening

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/38-de-bornse-courant-lokale-nieuwsvoorziening-1902?nav_id=28-1&index=38&imgid=393058587&id=393058592 

39. 1875-heden               Johan Tibbe                                                                                                              Lokale kunstenaars

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/39-johan-tibbe-lokale-kunstenaars-1875-heden?nav_id=31-1&index=39&imgid=393074567&id=393074571 

40. 1935                            Twentsche Automobiel Maatschappij                                                                Van lokaal naar internationaal vervoer

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/40-twentsche-automobiel-maatschappij-van-lokaal-naar-internationaal-vervoer-1935?nav_id=34-1&index=40&imgid=393146675&id=393146683

41. 1930                            De watertoren                                                                                                           Nutsvoorzieningen in Borne   

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/41-de-watertoren-nutsvoorzieningen-in-borne-1930?nav_id=40-1&index=41&imgid=393194676&id=393194680

42. 1940-1945                  Een vreselijke tijd                                                                                                  Borne in de oorlog 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/42-een-vreselijke-tijd-borne-in-de-oorlog-1940-1945?nav_id=43-1&index=42&imgid=393197043&id=393197049  

43. 1943                            Sluiting van de synagoge                                                                                      Vernietiging van de joodse gemeenschap

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/43-sluiting-van-de-synagoge-vernietiging-van-de-joodse-gemeenschap-1943?nav_id=46-1&index=43&imgid=393280796&id=393280800

44. 1950                            Nieuwbouwwijken                                                                                                    Dorpsuitbreiding

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/44-nieuwbouwwijken-dorpsuitbreiding-ca-1950?nav_id=50-1&index=44&imgid=393283637&id=393283641

45. 1962                           Heemkundevereniging Bussemakerhuis                                                           Boorn vrooger

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/45-heemkundevereniging-bussemakerhuis-borne-boorn-vrooger-1962?nav_id=55-1&index=45&imgid=393300860&id=393300864

46. 1966                           Borne blijft zelfstandig                                                                                           Politiek en bestuur

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/46-borne-blijft-zelfstandig-politiek-en-bestuur-1966?nav_id=58-1&index=46&imgid=393365815&id=393365819

47. 1991                           Beschermd dorpsgezicht                                                                                       Oud Borne  

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/47-beschermd-dorpsgezicht-oud-borne-1991?nav_id=61-1&index=47&imgid=393440457&id=393440468

48. 1994                           Zooi in Zenderen                                                                                                       Afvalverwerking en milieubewustzijn 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/48-zooi-in-zenderen-afvalverwerking-en-milieubewustzijn-1994?nav_id=64-1&index=48&imgid=393525947&id=393525951

49. 2004                           Kulturhus van Borne                                                                                                Cultuuraanbod onder één dak  

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/49-kulturhus-van-borne-cultuuraanbod-onder-een-dak-2004?nav_id=67-1&index=49&imgid=393585259&id=393585265

50. 2011                           Pinksterbruidjes                                                                                                       Folklore en traditie

https://mijnstadmijndorp.nl/app/verhalen/50-pinksterbruidjes-tot-op-heden-folklore-en-traditie-2011?nav_id=70-1&index=50&imgid=393586918&id=393586923

 

 

 

 

Auteur:Jan ter Beke †, Hans Gloerich, Tonnie Monnink, Annemie Mulders-Gordijn, Martin Thiehatten en Tonny Vrijkorte
Trefwoorden:Canon van Borne