MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Historische Vereniging Hardenberg e.o.

Groep

De Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is opgericht op 1 januari 1984. De Stichting Oudheidkamer Hardenberg is opgericht in 1956. Beide instellingen zijn in 2001 gefuseerd. De nieuwe Historische Vereniging Hardenberg en omgeving telt ruim 1400 leden.
Alle leden hebben gratis toegang tot:
– museum ’t Stadhuus (het voormalige gemeentehuis van Stad Hardenberg) aan de Voorstraat 34 
– het Historisch Informatiecentrum, Wilhelminaplein 3A.
De leden kunnen ook gratis de verenigingsavonden bijwonen en krijgen het kwartaalblad Rondom den Herdenbergh thuisgestuurd.

Draag uw steentje bij!
Hebt u historisch materiaal in de kast over Hardenberg e.o.? Foto’s, documenten, boeken, tijdschriften? Dan kunt u uw steentje bijdragen om het erfgoed van Hardenberg en omgeving te bewaren en de kennis van de historie te bevorderen.
U kunt hierover contact opnemen met het Informatiecentrum (tel. 0523-265624).

Hier vindt U alle organisatorische gegevens over de Historische Vereniging Hardenberg eo. zoals samenstelling van het bestuur, de werkgroepen, de ledenadministratie, de statuten en het huishoudelijk reglement, de ANBI verklaring enz.

Telefoon: 0523-265624   E-mail: info@hvhardenberg.nl

Inhoudsopgave: 

Inleiding

Bestuur

Ledenadministratie

Informatiecentrum

Museum

Werkgroepen 

Statuten

Huishoudelijk Reglement

AVG – Privacy verklaring

ANBI
 

  Inleiding

 

In deze rubriek vindt U alle informatie over de organisatie van de

Historische Vereniging Hardenberg e.o.

De Historische Vereniging Hardenberg en omgeving werd opgericht op 1 januari 1984.

De Stichting Oudheidkamer Hardenberg werd opgericht in 1956.

De Stchting Oudheidkamer Hardenberg en de Historische Vereniging Hardenberg e.o. zijn in 2001, in het kader van de samenvoeging van de Gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg, gefuseerd tot de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving.

De Vereniging telt ruim 1400 leden.

Alle leden hebben gratis toegang tot:

 • Museum 't Stadhuus (het voormalige gemeentehuis van Stad Hardenberg) aan de Voorstraat 34 en
 • het Historisch Informatiecentrum, Wilhelminaplein 3a.

De leden kunnen ook gratis  de verenigingsavonden bijwonen. Ieder lid krijgt ons kwartaalblad 'Rondom den Herdenbergh'  thuisgestuurd. In dit verenigingsblad wordt de verre en nabije geschiedenis van Hardenberg en omgeving weergegeven.

Hierin vindt u ook het laatste nieuws en de Bestuursmededelingen in de Stephanoten.

 

Het Bestuur van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving wordt gevormd door:

Voorzitter:                                                    Secretaris:                                         Penningmeester:                               Notulist:        
Harry Hindriks                                               Fred Hamhuis                                     Henk Nieuwenhuis                            Ina Vogelzang
Parallelweg 18                                               Esweg 32/A                                        De Achterbrink 10                             Kiezelweg 15
7691 AA Bergentheim                                   7771 CR  Hardenberg                        7771 BX  Hardenberg                        7775 PD Lutten
tel.0523-231700                                            tel: 0523-261433                                tel: 0523-263632                               tel: 0523-681884 of 06-46516286

Overige bestuursleden :
Hendrik Jan Olsman                          Piet van Weerden                             
Kanaalweg West 31 e                        Rembrandtplein 5                             
7691 BT  Bergentheim                       7771 XD  Hardenberg                      
tel: 0523-231922                                tel: 0523-260355                              

 

De Ledenadministratie wordt verzorgd door:

Gerrit Wolbink
Alberthus Risaeusstraat 8c
7772 AV Hardenberg
tel.0523-267036
e-mail: info@hvhardenberg.nl
 

Informatiecentrum

Beheerders :

Wicher Dam                                                                                                                  Johan Borneman (tevens fotograaf van de vereniging)
Paasberg 1                                                                                                                    De Mulderij 320
7772 LK Hardenberg                                                                                                    7772 HP  Hardenberg
tel. 0523-265624(Informatiecentrum) of 0523-263485(thuis)                                                   tel. 0523-265624(Informatiecentrum) of 0523-264668(thuis)
e-mail: info@hvhardenberg.nl                                                                                     e-mail: info@hvhardenberg.nl

Tijdelijke openingstijden: ma, woe, vr. van 9.00 – 12.00 uur en op afspraak.

 

Museum

Museum 't Stadhuus is een streekmuseum in het Overijssels Vechtdal. Men kan hier zien hoe het hier in vroeger jaren toe ging. Naast twee vaste exposities zijn er ieder jaar ook wisselexposites.
Het museum is geopend van medio juli t/m 30 oktober 2021, afhankelijk van de toestemming van de overheid i.v.m. Covid-19. 
ma t/m za van 13.30 tot 16.30 uur.
De entree is €2,50. Tot 18 jaar is de toegang gratis.
Groepen op afspraak.

Contactpersoon tentoonstellingen:                                                                          Contactpersoon bezoekers :
Hendrik Jan Olsman                                                                                                     Piet van Weerden
Kanaalweg West 31 e                                                                                                   Rembrandtplein 5
7691 BT  Bergentheim                                                                                                  7771 CD  Hardenberg
tel: 0523-231922                                                                                                           tel. 0523-260355 of 06-15379224
e-mail: hendrikjan.olsman@gmail.com                                                                         e-mail:  pvanweerden@ziggo.nl

 

De vereniging kent de  volgende  Werkgroepen

 

   1Archeologie 

   2.Beeldmateriaal

   3. Begraafplaatsen

   4. Bibliotheek

   5. Dialect

   6. Genealogie 

   7. ICT

   8. Kerkhof Nijenstede / Witte of Lambertuskerk

   9. Kleppertoer

 10. Museale Objecten

 11. Onderwijs    

 12. Public Relations  

 13. Redactie Rondom den Herdenbergh

 14. Stads- en dorpswandeling

 15. Tentoonstellingen

 16. Textiel, Mode en Kleding

 17. Verteld verleden

 

Werkgroep Archeologie

Doelstelling:

 • Het beschermen van het archeologisch erfgoed in Hardenberg en omgeving.
 • Het medewerking verlenen aan archeologisch onderzoek d.m.v. veldwerk op het grondgebied van de gemeente Hardenberg conform de bestaande wetgeving.
 • Het door studie en onderzoek bevorderen en het verspreiden van de kennis over de archeologie in het algemeen.
 • Het beheren en zorg dragen voor de in het museum aanwezige archeologische objecten.
 • Het inventariseren, beschrijven en vast leggen van de aanwezige archeologische  objecten in het registratiesysteem Open Atlantis.
 • Het inventariseren en digitaal toegankelijk maken van archeologische objecten uit het Vechtdal  in depots van andere musea en instellingen.
 • Bevorderen van ruil en uitleen van archeologische objecten met partner musea.
 • Het van tijd tot tijd voorbereiden en inrichten van een expositie gericht op de archeologische vondsten uit het Vechtdal.
 • Het regelmatig publiceren van artikelen over interessante archeologische onderwerpen in het ledenblad Rondom den Herdenbergh
 • Het ondernemen van activiteiten om de kennis over archeologie in zijn   algemeenheid en de vechtstreek in het bijzonder te vergroten, (bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en lezingen)
 • Het uitwisselen van opgedane kennis en ervaring van de werkgroep onderling.
 • Het uitwerken van specifiek projectopdrachten (bv.  restauratie en reparatiewerk)
 • Het projectmatig geven van voorlichting en educatie aan scholen.

Coördinator: Henk Brink
Nachtegaalstraat 27
7771 CK Hardenberg
tel. 0523-263793 of 06-54972081 
e-mail: h.brink1946@t-mobilethuis.nl

terug naar boven

 

 

Werkgroep Beeldmateriaal

Doelstelling

 • Het verzamelen, registreren, beheren en publiceren op de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl  van beeldmateriaal  (stilstaand en bewegend beeld) uit Hardenberg en omgeving.
 • Het digitaliseren (scannen) van het ontvangen analoge beeldmateriaal.
 • Het archiveren van het originele analoge beeldmateriaal
 • Het met behulp van een fotobewerkingsprogramma optimaliseren van de kwaliteit van de foto’s.
 • Het zo volledig mogelijk verzamelen van de bijbehorende gegevens zoals beschrijving van de objecten, personen, data enz.  Hierbij wordt de hulp ingeroepen van het publiek via publicaties in de lokale media,  gesprekken met familieleden en de reacties die binnen komen via de website en facebook en door het organiseren van de jaarlijkse Kiekjesdagen tussen Kerst en Oud en Nieuw in Museum ’t Stadhuus.
 • Het registreren van deze gegevens in het registratiesysteem Open Atlantis via het daarvoor ontworpen invoerformulier.
 • Het na controle  modereren van de gegevens voor publicatie op de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl

Coördinator:

e-mail:  fotoherkenning@hvhardenberg.nl
telefoon: 0523-265624

 

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Begraafplaatsen

Doelstelling:

Het fotograferen van  grafstenen van onderstaande kerkhoven en algemene begraafplaatsen in de Gemeente Hardenberg en het registreren van de bijbehorende gegevens.  

Het vastleggen van deze foto’s en de bijbehorende gegevens  in het registratiesysteem Open Atlantis  (Zodra conversie gereed is)

Begraafplaats Bruchterweg        Hardenberg

Begraafplaats Scholtensdijk       Hardenberg

Begraafplaats Larikshof              Hardenberg

Kerkhof Lutten                              Lutten          

RK-begraafplaats Slagharen        Slagharen

Begraafplaats Anerdijk                 Gramsbergen

Begraafplaats Sibculo                  Sibculo (in voorbereiding)

Kerkhof Nijenstede                       Hardenberg (separate publicatie)

Coördinator:

Gerrit Willem Grimmerink
e-mail:  g.w.grimmerink@outlook.com
telefoon: 0523-232185

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Bibliotheek

Doelstelling:

 • Het verzamelen van boeken, documenten en audio visuele middelenbetrekking hebbend op de historie van Hardenberg en omgeving.
 • Het registreren van de relevante gegevens van deze boeken, documenten a AVM’s in het registratiesysteem Open Atlantis.
 • Het publiceren van deze gegevens op de website:  hardenberg.mijnstadmijndorp.nl

Coördinatoren:
Boeken en AVM:  Ria Hindriks
e-mail: ria.hindriks@hetnet.nl
Telefoon: 0523-261700
Documenten:  Hennie Meier
e-mail: hennie.meier@vfaassen.nl
telefoon: 0523-266955

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Dialect

Doelstelling:

Het vastleggen en levend houden van de Saksische streektaal zoals dat in Hardenberg en omgeving wordt gesproken.

Deze doelstelling realiseren door :

 • De samenstelling en up-to-date houden van een Woordenboek van onze steektaal
 • De gegevens van dit  woordenboek laten opnemen in het Woordenboek van Overijssel  van HCO/IJsselacademie te Zwolle ter publicatie op de website mijnstadmijndorp.nl, in het onderdeel: Taaldatabase 
 • Uitgave van een  verjaardagskalender 
 • Het maken  van onderzetters   
 • Uitgeven van boekjes in streektaal
 • Het laten registreren van  dialect sketchjes en liedjes  op DVD.

Coördinator:
Jannie Luisman-de Jonge
tel. 0523-260620
e-mail:  j.jonge6@kpnplanet.nl

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Genealogie

Doelstelling:

 • Het functioneren als streekcentrum voor stamboomonderzoek in de regio Noord-Oost Overijssel en het noordelijk deel van de Grafschaft Bentheim.
 • Het ontvangen van bezoekers in het studiecentrum aan de Karel Doormanlaan en hen ondersteunen bij het samenstelen van hun familiestamboom. (Elke werkdag voormiddag)
 • Het  verzamelen, beheren en toegankelijk maken van streekgebonden en streekgerelateerd genealogisch materiaal zoals uit de DTB-boeken en de Burgerlijke Stand en andere  genealogische uitgaven van de vroegere gemeenten Hardenberg, Avereest en Gramsbergen en relevante gegevens uit andere gemeenten in Nederland en Duitsland  in het registratie systeem Progen.
 • Het bijhouden van het archief met lokale familieberichten en lokale nieuwsberichten uit lokale bladen voor zover deze nog niet gedigitaliseerd zijn.
 • Het op internet publiceren van deze gegevens op de website van de vereniging en andere relevante websites.
 • Het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in Nederland en de Grafschaft Bentheim.

Coördinator:
Grietje Bakker-Altena
tel. 06-14348444
e-mail : genealogie@hvhardenberg.nl

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep ICT

Doelstelling

 • Het ondersteunen van de werkgroepen bij het gebruik van automatiseringssystemen binnen de vereniging.
 • Het ondersteunen van de registratiewerkgroepen bij het gebruik van het registratiesysteem Open Atlantis.
 • Het beheer van de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl
 • Het plaatsen van nieuwsberichten, beeldverhalen enz. op deze website
 • Het plaatsen van nieuwsberichten, foto’s enz op Facebook
 • Het onderhouden van de contacten met medewerkers van HCO Zwolle
 • Het deelnemen aan de gebruikersgroep van mijnstadmijndorp t.b.v. het uitwisselen van ervaringen en het inbrengen van en overleg over gebruikerswensen voor dit systeem.
 • Het (ondersteunen) van het digitaliseren van documenten naar computer leesbare Word of PDF bestanden met het programma Finereader

 

Coördinatoren:
Martha Steenwijk-Vinke
e-mail: info@hvhardenberg.nl
Telefoon via Informatiecentrum : 0523-265624

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Kerkhof Nijenstede / Witte of Lambertuskerk

Doelstelling:

 • Het onderhouden van het historische kerkhof Nijenstede / Witte of Lambertuskerk
 • Het onderhouden van de grafstenen en graven:
  • Schoonmaken van de grafstenen
  • Onkruidvrij houden van de graven
  • Herstellen van schade,
  • Repareren van belettering
 • Het onderhouden van contacten met:
  • De Gemeente Hardenberg mbt het regelmatig maaien van het gras.
  • De scholen m.b.t. het onderhouden van de oorlogsgraven

Coördinator Nijenstede :
Nel Nieuwenhuis
e-mail: nel.nieuwenhuis@ziggo.nl
telefoon: 0523-263632 of 06-20428831

Coördinator Witte of Lambertuskerk :
Bert van den Poll
e-mail: poll@hetnet.nl
telefoon: 06-33878754

   

terug naar boven

 

 

Werkgroep Kleppertoer

Doelstelling :

 • Het organiseren van bustochten  om  inwoners, vakantiegasten en andere belangstellenden  kennis te laten nemen van de natuur, cultuur en historie van Hardenberg en wijdere omgeving.
 • Het jaarlijks samenstellen van een nieuwe bustocht.
 • Het publiceren van de gegevens van de bustocht in een informatieboekje.
 • Het jaarlijks vast stellen van de prijs per persoon of bus
 • Het verkopen van de kaarten door vrijwilligers van de vereniging in het IP (Informatie punt) in Hardenberg

Coördinator :
Bertus Kremer
e-mail: bertus.kremer@gmail.com
tel. 06-53879932

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Museale Objecten

 

Doelstelling:

 • Het beheren van de collectie museale objecten van de Historische Vereniging
  • Restauratie waar mogelijk en nuttig.
  • Het beheren van het uitlenen van objecten aan andere musea
  • Het afvoeren van objecten die niet in de collectie passen of overtollig zijn naar andere musea of afvalcontainer 
 • Het organiseren van de inname van aangeboden museale objecten, zowel in Voorstraat 34 als Wilhelminaplein 3a.
 • Het (laten) invullen van het schenkingsformulier met minimaal de volgende gegevens:
  • Naam, adres en contactgegevens van de schenker
  • Omschrijving van het object
 • Het transport van deze nieuwe objecten naar de vaste plek in het depot aan de Wilhelminaplein 3a
 • Het fotograferen van deze objecten
 • Het plaatsen van de objecten op een locatie (stelling/plank)  in het depot
 • Het verder invullen van de beschikbare gegevens  op het formulier:
  • Locatienummer; Identificatienummer en verdere beschrijving
 • Het invoeren van foto’s en beschrijving in het registratiesysteem Open Atlantis.

Coördinator :
Gerrit Hakkers
e-mail: g.hakkers@planet.nl
Telefoon: 0523-260815

terug naar boven

 

Werkgroep Onderwijs 

Doelstelling:

 • Het onderwijsveld, zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs,  te betrekken bij en te informeren over de geschiedenis van Hardenberg en omgeving.
 • Het  enthousiasmeren van de jeugd voor de historie van eigen omgeving door:
  • Het organiseren van museumbezoek
  • het verzorgen van rondleidingen in het museum
  • het organiseren van speurtochten
  • het maken van (groeps-) opdrachten
  • het laten zien van demonstraties
  • het verzorgen van workshops
 • Het daarbij gebruiken van het volgende stappenplan:
  • Juni: Aanbod voor museumbezoek aanpassen in de in september verschijnende catalogus van de Stichting Cultuur Basisonderwijs Hardenberg.  De opgave van de scholen komt binnen bij de Stichting. Rekening: Aantal bezoekers  afgelopen seizoen doorgeven aan de  Stichting.
  • Eind september: Ontvangst opgave scholen van de Stichting per post of mail. Maken van het bezoekrooster.
  • Januari: Overleg in de werkgroep over de opgave en de uitvoering van de ontvangsten van de scholen.
  • Januari/Februari: Scholen bellen en afspraak maken voor bezoek, zomogelijk in april en mei. Rooster aanvullen en doorgeven aan bestuur en museum.
  • Februari/Maart: Nieuwe Fotospeurtocht maken voor de jeugd. (+ kleurplaat voor de kleinsten)
  • Mei: Informatie inwinnen over de nieuwe wissel exposities
 • Het minimaal 1x per jaar overleggen met de werkgroepen Tentoonstellingen en Kleding en textiel

Coördinator :
Ina Vogelzang
e-mail: inavogelzang@gmail.com
Telefoon: 0523-681884 of 06-46516286
 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Public Relations

Doelstelling:

 • Het verzorgen van de PR voor de Historische Vereniging Hardenberg e.o.
 • Het opstellen van persberichten voor de activiteiten van de Jaarkalender
 • Het verzenden van deze persberichten naar relevante lokale media zoals:
  • De Toren
  • De Sallander
  • De Dedemsvaartse Courant
  • Kabelkrant NOOS
  • De Stentor
  • De webmaster van de website hardenberg.mijnstadmijndorp.nl

Coördinatoren :

Roel Gritter
telefoon: 06 - 24966556
e-mail :    roelgritter@gmail.com   

Gerrit Hakkers
telefoon: 0523-260815
e-mail :     g.hakkers@planet.nl

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Redactie Rondom den Herdenbergh

Doelstelling :

- De redactiecommissie verzorgt de kopij voor het verenigingstijdschrift Rondom den Herdenbergh.

- De redactiecommissie wordt door het bestuur van de HVH samengesteld.

- De redactiecommissie maakt een (meer)jarenplanning over te publiceren onderwerpen

- De redactiecommissie is belast met de coördinatie van de publicatie van het  verenigingstijdschrift, daarbij inbegrepen eventuele mededelingen van het bestuur.

- de inhoud van het verenigingstijdschrift wordt door de redactiecommissie in haar vergadering vastgesteld.

- De redactie onderhoudt de contacten met de drukker

Coördinator : 

Roel Gritter
e-mail: redactie@hvhardenberg.nl
telefoon: 06 - 24966556

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Stads- en dorpswandelingen 

Doelstelling:

 • Het organiseren van Stads- en Dorpswandelingen door het centrum van Hardenberg en rond de historische Lambertuskerk in Heemse.
 • Het afhankelijk van seizoen en belangstelling vaststellen van data en tijdstippen voor deze wandelingen.
 • Het rondleiden van de deelnemers langs historische plekken en andere bezienswaardigheden en vertellen over de geschiedenis van Hardenberg en Heemse.
 • Het rondleiden van de deelnemers door museum ‘t Stadhuus en vertonen van een video presentatie met beelden van vroeger en nu.

Coördinator :
Piet van Weerden
telefoon:  0523-260355 of 06-15379224
e-mail:  pvanweerden@ziggo.nl

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Tentoonstellingen

Doelstelling:

 • Het beheer van het museum ‘t Stadhuus.
 • Het  onderhouden en aanpassen van de vaste exposities
 • Het samenstellen van nieuwe wissel tentoonstellingen.
 • Het verzorgen van externe tentoonstellingen op andere locaties  
 • Het up to date houden van de inventaris en expositiemiddelen 
 • Het voortdurend aanpassen van het museum aan nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden

Coördinator :
Hendrik Jan Olsman
e-mail: hendrikjan.olsman@gmail.com
telefoon:  0523-231922  

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Textiel, Mode en Kleding

Doelstellingen:

 • Het beheren en zorg dragen voor de kleding- en textielcollectie bestaande uit de bruikleencollectie van Huize Nijenstede ne de eigen kleding collectie.
 • Het registreren, fotograferen en beschrijvenvan de kledingcollectie in het registratiesysteem Open Atlantis.
 • Het onderbrengen in de daarvoor bestemde stellingen in het depot.
 • Het repareren en onderhouden van de kledingcollectie.
 • Het exposeren van de collectie in wisseltentoonstelingen in eigen museum ofin externe exposities
 • Het beheer van leen of uitleen van kleding aan andere musea.

 

Coördinator:
Ria Hindriks
telefoon: 0523-231700
e-mail :   ria.hindriks@hetnet.nl

 

terug naar boven

 

 

Werkgroep Verteld verleden

Doelstelling:

Het verzamelen en vastleggen op audio of visuele middelen van individuele herinneringen over Hardenberg en omgeving door middel van:

 • Het houden van vraaggesprekken met (oud) inwoners van Hardenberg e.o.
 • Deze vraaggesprekken vastleggen op film of dictafoon
 • Het registreren van de  gegevens van deze gesprekken in het Audio Video gedeelte van het registratiesysteem Open Atlantis   
 • Het opnemen van de inhoud van de audio of video registraties in het registratiesysteem Open Atlantis en publicatie op de website:  hardenberg.mijnstadmijndorp.nl
 • Vraaggesprekken die daarvoor geschikt zijn omzetten naar een artikel ter publicatie in Rondom den Herdenbergh

Coördinator:
Geert Hans
telefoon: 0523-232281
e-mail :   familiehans@gmail.com     

 

 

terug naar boven

 

 

Statuten

Statuten Historische vereniging Hardenberg

 

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement

AVG – Privacy verklaring

Klik hier voor de Privacy verklaring

ANBI

ANBI logo

De Historische Vereniging Hardenberg e.o. is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en Culturele ANBI zodat uw giften aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de belasting.

Voor de officiele brief van de Belastingdienst over de ANBI status klik hier

Voor informatie over onze jaarcijfers 2019:  ANBI jaarcijfers 2019

 

 

terug naar boven

terug naar Werkgroepen

 

 

 

 

Het Historisch Informatie Centrum is gevestigd aan het Wilhelminaplein 3a in Hardenberg. 

Het Museum 't Stadhuus is gevestigd aan de Voorstraat 34    in Hardenberg. 

Tel. 0523265624;  e-mail: info@HVHardenberg.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Historische Vereniging Hardenberg e.o.

Historische Vereniging Hardenberg e.o.

Locatie op kaart