MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Resultaten (122)

Aantal p.p.
Sorteren
 
 
Collectienaam
Collectietype
Groep
Periodes
Multimedia
 BeschrijvingCollectiesoort
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Speciale uitgave rondom Tweede Oorlog
Rondom den Herdenbergh 1940 - 1945

Inhoud - Pagina

1. Voorwoord van de voorzitter der Historische Vereniging 3
2. Van de redactie 4
3. De Duitse inval in Hardenberg (Gerrit L. Bakker) 5
4. Eindelijk! (Jan Bosch) 9
5. Ds.G.L.Bouman (C. Lina) 12
6. Rode Kruis Afdeling Hardenberg (Wim Meijer) 18
7. Ondergedoken en toch weggevoerd, de familie Frank (G. Brandorff) 23
8. Spontaan verzet in Hardenberg (C. Lina) 26
9. De spannende Aprildagen van 1945 (Gerrit L. Bakker) 33
10. Van Oorlog en bevrijding op de Brink (H.J. Brunink) 41
11. Gestraft voor gastvrijheid (J. Luisman-de Jonge) 44
12. Van overheersing en verzet (H.H. Weitkamp) 50
13. Kinderherinneringen aan Ds. Slomp, Frits de Zwerver (Ann de Vries-Slomp en Jan Slomp) 74
14. Het dagboek van Dina Gerrits (C. Lina) 89
15. Angstige ogenblikken bij de bevrijding van Heemse (G.J. Kerkdijk) 104
16. Diffelen in oorlogstijd (G. Heijink) 108
17. De Trouwgroep van Bergentheim (J. te Rietstap) 115
18. Schuilplaats onder de stropakken en andere oorlogsherinneringen (F.J. Luisman) 120
19. Over gevaar gesproken in Oud-Bergentheim (M. Pouwels-Bos) 125
20. Gewone jongens in Kloosterhaar (Dinah Hesselink-Zweers) 126
21. Albertus Weerts (C. Lina) 132
22. Het voorspel (G.J. lemhoff) 135
23. Grensbewaking bij Radewijk en Wielen (Dinah Hesselink-Zweers) 140
24. Rondom de bevrijding van 1945 (D.J. Jonkhans) 145
25. Een drieluik uit Slagharen:
a. de neergeschoten verzetsman
b. een Duitser de revolver afgepakt
c. fietsbanden ellende (C. Lina) 149
26. Een dag van hoop en vrees in Lutten (G. van Faassen) 156
27. Oorlogsherinneringen uit Lutten (Marinus van Keulen) 160
28. Verslag van Oorlogshandelingen mei 1940 (P. Prins) 165
29. Van Burgemeesters en hun maatregelen in oorlogstijd (R. Gritter) 168
30. Onderduikbelevenissen van een Lutterjongen (G. de Jonge) 169
31. Lijst van publicaties over de oorlogstijd die eerder in ons blad verschenen, boekenlijst 174


NL-HdbHVH_RDH1940-01
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1984 - 01

Inhoud - Pagina

1. Ten geleide 1
2. Daar gaan we dan 2
3. De stadsrechten van Hardenberg 3
4. De Hardenberger Joden 5
5. Stukken uit het archief 8
6. De school in Ebbenbroek 9
7. Gerhardus Meijer 12
8. Zij waren de eersten 13
9. Lutten en Slagharen 14
10. Postbode, honderd jaar geleden 15
11. Rheeze in vroeger tijd 17
12. Het eerste gemeentehuis van Ambt-Hardenberg 18
13. Opsporing verzocht in 1813 20
14. Schoolinspectie in de vorige eeuw 21
15. Opdracht tot Weldadigheid 23
16. De schansen rond Hardenberg 24
17. Vondsten uit het Mesolithicum 28
18. Hardenberg en de Hardenbergers (I) 29
19. Van de bestuurstafel 32

NL-HdbHVH_RDH1984-01
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1984 - 02

Inhoud -

1. Van de redaktie.............................................. (red.)
2. Een oude huurovereenkomst uit Brucht (G. Kuipers)
3. Zij waren de eersten (2) (W. Meijer)
4. Uit de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening (C. Lina)
5. Straatverlichting in 1812 (C.Lina)
6. Venebrugge (G. Kuipers)
7. De Slag op de Hardenberger heide (J.T.A. te Gussinklo)
8. De eer en kiesheid van de burgemeester (J. Weitkamp)
9. Van Prutterij, kazerne en fortuin (W. Meijer)
10. De volkstelling van 1795 (W. Meijer)
11. Hardenberg en de Hardenbergers rond 1900 (2) (G.Kuipers)
12. Het wapen van het vroegere Ambt-Hardenberg (G.Kuipers)
13. Van de bestuurstafel 60

NL-HdbHVH_RDH1984-02
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1985 - 01

Inhoud - Pagina:

1. Bij de 2e jaargang (red.) 61
2. Het vredegerecht te Hardenberg (W. Meijer), 61
3 .Het karakter van het volk langs de Vecht (G. Kuipers) 64
4. Reaktie op de "huurovereenkomst uit Brucht" (H.J. Zandman) 66
5. Op en om het kerkelijk erf (H. Roetman) 68
6. De postwagen van Lingen over Hardenberg op Zwolle (C. Lina) 70
7. Hoe is Lutten aan zijn naam gekomen? (W. Meijer) 73
8. De bouw van de herv. kerk, ofwel: inspraak anno 1847 (J. Weitkamp) 75
9. Helpers van het eerste uur (C. Lina) 78
10. Vondsten uit de laatste bronstijd te Mariënberg (G. Kuipers) 79
11. Revolutie in Hardenberg? (J.T.A. te Gussinklo) 80
12. Hardenberg en de Hardenbergers rond 1900 (III) (G. Kuipers) 82
13. Onze bibliotheek (K) 84
14. Van de bestuurstafel (bestuur) 84
NL-HdbHVH_RDH1985-01
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1985 - 02

Inhoud - Pagina

1. Van de redactie (red.) 85
2.Uit de geschiedenis van Kloosterhaar (C. Lina) 85
3. Een protestaktie anno 1797 (Jan H. Kompagnie) 89
4.Bommenwerper op Baalder (v.d. Veen/te Gussinko) 90
5.De koster van Heemse, rond 1800 (H. Breukelman) 91
6.De voormalige jeugdherberg "Het Weidehuis" te Heemse (G. Kuipers) 93
7. Bergentheim heeft dit jaar veel te gedenken (C. Lina) 94
8. Het erve Amesinc te Brucht (H.J. Zandman) 96
9. Schoolmeestersbenoemingen (Z.O. Broek Roelofs) 97
10. Inspraak anno 1847 (slot) (J. Weitkamp) 99
11. Op en om het kerkelijk erf (2) (H. Roertman) 102
12 Hardenberg en de hardenbergers rond 1900 (IV) (G. Kuipers) 105
13. Opdat wij niet vergeten...Heine Bolks (1915-1945) (J.B. Weitkamp) 107
14. Van de bestuurstafel (bestuur) 108

NL-HdbHVH_RDH1985-02
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1985 - 03

Inhoud - Pagina

1. Van de redaktie (red.) 109
2. Reaktie („Ströppien") 109
3. Het hofdicht Heemse (K. Oosterkamp) 109
4. Er is niets nieuws onder de zon (C.Lina) 112
5. Onderwijsperikelen in 1807 (C. Lina) 113
6. Medisch allerlei (J.T.A. te Gussinklo) 114
7. Twee oude recepten (W. van der Veen) 115
8. Oefenaars te Hardenberg in 1863 (C. Lina) 117
9. Gevonden voorwerpen (I. Wormgoor) 119
10. De volkstelling van 1795 (W. Meijer) 120
11. Bommenwerper op Baalder (2) (v.d. Veen/Te Gussinklo) 120
12. Op en om het kerkelijk erf (3) (H. Roetman) 122
13. Hardenberg en de Hardenbergers (5) (G.Kuipers) 126
14. 't Erve Amesinc en de Bruchter buren (H.J.Zandman) 128
15. De Hardenberger schoorsteen (A.J. Barnard) 128
16. Van de bestuurstafel (Het bestuur) omslag


NL-HdbHVH_RDH1985-03
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1986 - 01

Inhoud - Pagina

1. Van de redaktie (red) 133
2. Proces(sie)-verbaal (W. Meijer) 133
3. Volkstelling in Bergentheim (Frike Kampman) 137
4. Het verhaal van de Hongerige Wolf (Evert Diek) 138
5. Zieleverkopers in Hardenberg (C. Lina) 143
6. 600 jaar Bergentheim (G. Kuipers) 146
7. Onder geheimhouding (Redaktie) 147
8. De verkiezingen voor de Provinciale Saten in 1904 (J.B. Weitkamp) 147
9. Het stadsrecht van Zwolle (G. Kuipers) 153
10. Hardenberg en de Hardenbergers omstreeks 1900 (6) (G. Kuipers) 154
11. Het schoonmaken der scholen (N.N.) 156
12. Van de bestuurstafel (Het bestuur) omslag

NL-HdbHVH_RDH1986-01
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1986 - 02

Inhoud - Pagina

1. van de redactie 157
2. Baalder en het Bentheimer Landweerbatailion (J. T. A. te Gussinklo) 157
3. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1904 (J.B. Weitkamp) 158
4. Wat kunt u in onze bibliotheek vinden? (Wim Meijer) 163
5. Gemeentewapens (G. Kuipers) 164
6. De eerste 1 mei-manifestatie in Ambt-Hardenberg (C. Lina) 170
7. Een merkwaardige grenssteen Op De Striepe 171
8. Hardenberg en de Hardenbergers omstreeks 1900 (VII) slot (G. Kuipers) 175
9. Zielverkopers in Hardenberg? (2) (. Lina) 176
10. Pensioen (Wim Meijer) 179

NL-HdbHVH_RDH1986-02
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1986 - 03

Inhoud - Pagina

1. Van het bestuur 183
2. Ten geleide 183
3. Historische oriëntatie 185
4. Inleiding 188
5. Wie was Albertus van Raalte? 192
6. Het kerkepad op! 193
7. De trektocht naar het oosten 197
8. Vogelvrij 205
9. Barsten en scheuren 209
10. Een nieuw begin in een nieuwe wereld 213
11. Exodus 216
12. Waarheen? 219
13. De kolonie in wording 222
14. Aansluiting en afscheiding 227
15. Het einde van de tocht 233
16. Literatuurlijst 235

NL-HdbHVH_RDH1986-03
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1986 - 04

Inhoud - Pagina

1. Van de redaktie (red.) 237
2. Over de Postkardienst anno 1848 (C. Lina) 237
3. Koninklijke bezoeken (Wim Meijer) 238
4. Het pokkenbriefje 243
5. Bommenwerper neergekomen bij Radewijk (J. Woertel) 244
6. Hardenberger schipppersfamilies (C. Lina) 247
7. De Hervormde School te Schuinesloot (R. Sanders) 248
8. De wind- en watermeule te Mariënberg (W. Timmerman) 256
9. onderzoek/Achterbrink/Markeboeken 257
10. De verkiezing voor de Prov. Staten van 1904 (dl. 3) (J. Weitkamp) 257
11. Van de bestuurstafel (Het bestuur) 260


NL-HdbHVH_RDH1986-04
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenbergh 1987 - 01

Inhoud - Pagina

1. Van de redaktie (red.) omslag
2. De gemeenteraad vroeger (G. Kuipers) 261
3. De schansen rond Hardenberg (vervolg) (J.T.A. te Gussinklo) 263
4. Hardenberg in 1813 (C. Lina) 265
5. Koninklijke bezoeken - 2 (Herman Brand) 268
6. Oude namen rond Hardenberg (G. Kuipers) 269
7. Daar komen de schutters (C. Lina) 270
8. De grens tussen Hardenberg en Duitsland -1 (W. Meijer) 277
9. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1904 (4) (J.B. Weitkamp) 281
10. De grote witte hengst (R. Jonkhans) 284
11. Van de bestuurstafel (Het bestuur) omslag

NL-HdbHVH_RDH1987-01
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift
Verenigingsblad Rondom den Herdenbergh
Rondom den Herdenberg 1987 - 02
Rondom den Herdenberg 1987 - 02

Inhoud - Pagina

1. Van de redaktie (red.) omslag
2. Slag op de Hardenberger heide (Te Gussinklo) 285
3. Afscheiding in Stad Hardenberg (C. Lina) 285
4. Concurrentie (Wim Meijer) 287
5. Familienamen in Hardenberg (C. Lina) 288
6. Hardenberg en de P.T.T (G. Kuipers) 290
7. Erve Jonkeren te Den Velde (Albert Jonkeren) 291
8. Daar komen de schutters (2) (C. Lina) 296
9. Een watermolen aan de Radewijkerbeek (G. Kuipers) 299
10. De grens tussen Hardenberg en Duitsland (2) (Wim Meijer) 300
11. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van 1904 (slot) (J. B. Weitkamp) 302
12. Oproep van de Oudheidkamer Hardenberg 307
13. Het G.I.A.G. vraagt aandacht 308
14. Voorjaarsexcursie (Het bestuur) 308
15. Van de bestuurstafel (Het bestuur) omslag

NL-HdbHVH_RDH1987-02
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Tijdschrift

Zoekfilters

Collectienaam
Collectietype
Groep
Periodes
Multimedia