MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Twaalf nieuwe particuliere archieven beschikbaar voor onderzoek

Nieuwsbericht

8/12/2011

Het gemeentearchief Steenwijkerland is continu bezig om haar collectie beter toegankelijk te maken. Zo zijn onlangs weer twaalf nieuwe inventarissen van particuliere archieven gereed gekomen en online geplaatst.

Dit soort archieven van verenigingen, stichtingen, bedrijven, personen en families bieden ook in deze gemeente vaak geheel een eigen invalshoek op de geschiedenis. Zij zijn daarom onmisbaar voor een goed begrip van die geschiedenis. Het gemeentearchief hoopt met het toegankelijk van deze archieven daarom weer een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de geschiedenis van deze gemeente.

De volgende inventarissen zijn nu raadpleegbaar via de menu-optie Zoeken algemeen op onze website.

- Legaat van Hillebrand Tuttel, 1814-1911
- Vereniging ter Bestrijding der Bedelarij door middel van Werkverschaffing te Steenwijk, 1893-1953
- Stichting Stadsherstel te Steenwijk, 1993-2003
- IJsclub Vollenhove, 1871-1948
Stichting Stadsdoelen Vollenhove, 1966-1996
- Woningbouwvereniging Algemeen Belang te Steenwijk, 1905-1958
- Stichting Oudheidkamer Steenwijk, (1933) 1941-1982
- Stichting 650 jaar Stad Vollenhove, 2002-2006
- Comité Steenwijk 750 jaar, 2003-2006
- Landarbeidersvereniging “Arbeid Adelt” te Vollenhove, 1920-1970
- Stichting VluchtelingenWerk Noordwest-Overijssel en de rechtsvoorganger Stichting VluchtelingenWerk IJsselham, 1990-2004
- Afdeling Onna van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen/ Vrouwen van Nu, 1940-2011
- Zwemclub ’t Tolhekke, 1969-2010

Wilt u één van deze archieven ook daadwerkelijk zelf raadplegen, dan kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers van het gemeentearchief (telefoonnummer 14 0521).

Locatie:Steenwijkerland gemeente