MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Archieven hervormde gemeentes Willemsoord en Peperga/Blesdijke naar gemeentearchief Steenwijkerland

Nieuwsbericht

19/6/2013

In 2001 zijn de hervormde gemeentes Willemsoord en Peperga/Blesdijke gefuseerd tot de huidige protestantse gemeente Willemsoord-Peperga/Blesdijke. De hervormde gemeente Willemsoord had een deel van haar archief al in de jaren ’90 in bewaring gegeven aan de toenmalige gemeente Steenwijk. Recentelijk is dat aangevuld met het archief tot de fusie in 2001. De protestantse gemeente wilde al haar historische archieven bij één instelling onderbrengen. Vandaar dat is besloten om ook het archief van de hervormde gemeente Peperga/Blesdijke aan het gemeentearchief Steenwijkerland in bewaring te geven.

Belangrijke bronnen

Vanwege de centrale rol die de kerk in de samenleving had, zijn kerkarchieven altijd belangrijke bronnen voor de lokale geschiedenis. Ook genealogen vinden daarin veel informatie. Het archief van de hervormde gemeente Willemsoord is ook interessant vanwege de link met de boeiende geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. Het archief van de hervormde gemeente Peperga/Blesdijke is nog ouder. Dit gaat zelfs terug tot het jaar 1700.

Beide archieven zijn te raadplegen in de studieruimte van het gemeentearchief Steenwijkerland. De meest recente stukken zijn echter om privacy-redenen niet openbaar. De toegangen op de archieven zijn te vinden op de website van het gemeentearchief Steenwijkerland

Locatie:Noord-west Overijssel, Steenwijkerland gemeente, Willemsoord