MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Gezicht op de Almelose haven van Evert Moll

Verhaal

Gezicht op de Almelose haven van Evert Moll

Gezichten op havens hebben door de eeuwen heen zeer tot de verbeelding gesproken. Zeker in een zeevarende natie als Nederland waren en zijn havengezichten een populair thema. In onze stad worden momenteel volop ambitieuze plannen ontwikkeld om de oorspronkelijke contouren, van de in de jaren vijftig gedempte haven in ere te herstellen.

De Almelose haven was in 1855 aangelegd als sluitstuk van het kanaal Almelo – Zwolle, beter bekend als het Overijssels Kanaal. De haven werd aangelegd voor het vervoer van bulkgoederen ten behoeve van de opkomende Almelose (textiel) industrie. De Almelose haven vormde een inspiratiebron voor talloze bekende en onbekende schilders. Een landelijk bekende schilder die de haven van Almelo de moeite waard vond was Evert Moll (1878-1955). Moll was sterk beïnvloed door schilders van de zogenaamde Haagse School. (ca.1870-ca.1890). Deze in Den Haag werkende, Nederlandse schilders streefden ernaar om landschappen en stadsgezichten op een opvallend realistische manier weer te geven.

Haagse school

Bekende schilders uit de Haagse School waren Hendrik Willem Mesdag, Josef Israëls en Jacob Maris. Het door Mesdag geschilderde panorama van Scheveningen (Panorama Mesdag) is wel het bekendste werk uit de Haagse School. De Haagse School ontleende haar inspiratie weer uit de uit Frankrijk afkomstige ‘Impressionisten.’ De aanhangers van deze stroming, zoals Cézanne en Monet, waren vooral buiten bezig en probeerden het juiste licht van dat juiste moment weer te geven. Evert Moll werkte tot 1899 in Nederland waarna hij naar Londen en Parijs vertrok. Rond 1908 keerde hij naar Nederland terug. Waarschijnlijk was het faillissement van zijn vader hiervan de oorzaak. Tot die tijd werd hij door zijn vader gesponsord, en kon Moll schilderen wat hij wilde. Daarna werd het flink aanpoten om als schilder in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Moll bleef zijn leven lang wel trouw aan de principes van de Haagse School.

Zeilen en havens

Het favoriete thema van Moll was het reilen en zeilen in havens. Hij hield van de wind, de geur van het water en de stookolie van de scheepsmotoren. Zijn favoriete stek was de haven van Rotterdam. Daarnaast schilderde hij ook veel havengezichten van diverse steden in ons land. Zo ook het gezicht op de Almelose haven rond begin van de jaren twintig van de vorige eeuw. In de haven liggen diverse schepen die geladen en gelost worden. Aan de linkerkant zien we de rokende schoorstenen van de bedrijvige textielfabrieken van weleer. Dit schilderij hangt momenteel in de werkkamer van burgemeester drs. M.A.J. Knip, die er zeer aan gehecht is.

Trefwoorden:Haven, Haagse School, Overijssel verbeeld
Personen:Evert Moll
Periode:1878-1955
Locatie:Almelo