MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Een stukje Almelo in het buitenland

Verhaal

Nu de vakantietijd is aangebroken gaan we massaal onze woonplaats verlaten en verruilen voor een ‘stekje’ in het buitenland. Eenmaal in ‘verre’ oorden aangekomen kunnen we het ‘thuisfront’ soms niet helemaal los laten. Daarom is het aardig als we, onverwachts, toch nog iets vertrouwds tijdens de vakantie tegen komen.

Zo maakte ik enige jaren geleden een reis naar zuidelijke oorden. Op mijn reis door Duitsland kwam ik in het in Beieren gelegen plaatsje Markt Einersheim terecht. Via de oude middeleeuwse stadspoort belandde ik op de von Rechteren Limpurgstrasse. De grafelijke familie van Rechteren Limpurg bewoont ook het kasteel in Almelo! Aan de von Rechteren Limpurgstrasse lag ook een klein kasteeltje dat in het verleden door de grafelijke familie von Rechteren Limpurg bewoond werd. Mijn nieuwsgierigheid was geboren.
Boven het plaatsje markt Einersheim toornt en rots met op die rots de restanten van het ‘Bergschloss’ Speckfeld. Het op de berg gelegen slot werd in het jaar 1685 door het geslacht von Limpurg Speckfeld verlaten omdat de waterput bij het slot opgedroogd was.

Vanaf dat jaar verplaatste de grafelijke familie haar zetel naar het nieuw gebouwde kasteeltje in het centrum van het dorpje Markt Einersheim. Samen met het plaatsje Sommerhausen vormde Markt Einersheim het graafschap Limpurg. In 1705 vererfde het graafschap Limpurg , bij het ontbreken aan mannelijke nakomelingen, op de erfdochter Amalie Alexandria Friederike von Limpurg Speckfeld. In 1711 trouwde zij met Johan H.A. van Rechteren, die in 1719 op 31 jarige leeftijd in Markt Einersheim overleed. Door dit huwelijk vererfde het Duitse graafschap Limpurg op de Nederlandse familie van Rechteren. Sedert die tijd is de naam Limpurg aan de familienaam Rechteren toegevoegd. Na de dood van graaf Jan E.A. van Rechteren Limpurg in 1754 vererfde het graafschap Limpurg op zijn echtgenote gravin Sofia C.F van Rechteren. Na haar overlijden in 1805 werden al haar bezittingen verdeeld tussen haar twee zonen.

Haar oudste zoon graaf Frederik L.C. erfde het kasteel met alle bezittingen te Almelo en haar jongste zoon Frederik R.B.R. erfde het gehele graafschap Limpurg. Alle nazaten van graaf Frederik zetelden tot eind jaren zestig op het kasteel te Markt Einersheim.
In 1969 werd het kasteel door de fabrikant N. Knauf gekocht, die sedert dien zijn intrek in het kasteel heeft genomen.

Trefwoorden:Toerisme Overijssel
Personen:Jan E.A. Van Rechteren Limpurg, Sofia C.F Van Rechteren, Frederik L.C. Van Rechteren, Frederik R.B.R. Van Rechteren, N. Knauf
Periode:1685-1969
Locatie:Almelo