MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Rechteren Limpurgsingel in Almelo

Verhaal

De Rechteren Limpurgsingel in Almelo

De economische welvaart van een samenleving hangt al vele eeuwen af van goede verbindingswegen. Alle moderne westerse samenlevingen kenmerken zich onder andere door goed functionerende netwerken van (spoor) wegen en telecommunicatie. In Europa waren het de Romeinen die begonnen met het aanleggen van een goed netwerk van wegen. Ons woord traject is afgeleid van het Romeinse ‘traject’, hetgeen in de Romeinse taal ‘weg’ betekent. Tot het begin van de 19e eeuw was zelfs de officiële benaming voor Utrecht Trajectum, een afgeleide van het woord traject.

Onze stad kon zich ook ontplooien omdat Almelo op een ‘knooppunt’ van  waterwegen lag. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw namen de (spoor) wegen  de rol van de waterwegen voor het vervoer van personen en goederen geleidelijk over. Vooral na de tweede wereldoorlog werden er omvangrijke investeringen gedaan om onze stad door middel van snelwegen te ontsluiten. Voor een deel zouden de plannen pas na vele jaren ten uitvoer gebracht kunnen worden. Zo werden er plannen ontwikkeld om de autosnelweg de A1 tot in het centrum van Almelo door te trekken. Zover zou het uiteindelijk niet komen. Het duurde tot juni 1978 tot Almelo een (indirecte) verbinding met de A1 zou krijgen.

Ter verbetering van de verbinding met Vriezenveen en Hengelo werden vanaf 1949 initiatieven ontplooit voor de aanleg van een nieuwe rondweg. Deze zogenaamde Oostelijke Omleidingsweg (later de van Rechteren Limpurgsingel) zou aan hoge eisen moeten voldoen. De weg diende ruim van opzet te zijn om ook ‘het toekomstige verkeer te kunnen verwerken.’ Bovendien zouden aan weerszijde van de weg rijwielpaden aangelegd worden in verband met het te verwachten fietsverkeer naar het zwembad. Al spoedig bleek dat Rijkswaterstaat wel wat in de plannen zag en de helft van de kosten voor haar rekening wilde nemen. Aanvankelijk wilde Rijkswaterstaat de rijwielpaden, komend vanaf de Bornsestraat, laten ophouden bij het viaduct over kanaal Almelo-Nordhorn. Maar met het oog op de bouw van vele nieuwe woningen in het Sluitersveld werd besloten langs de gehele singel rijwielpaden aan te leggen. Het betrof een voor die tijd enorm project. Voor de eerste fase van de weg (het stuk vanaf de Bornsestraat tot het Sluitersveld) was alleen al 150.000 m3 zand nodig.

Op 10 maart 1959 vond de openbare inschrijving in het Waaggebouw plaats. De inschrijving werd uiteindelijk aan de Almelose firma van Heeteren gegund.

Op maandag 20 april 1959 verrichte burgemeester mr. J.M. Ravesloot het eerste grondwerk, waarna definitief met de aanleg van de singel begonnen werd.

Trefwoorden:Rechteren Limpurgsingel, Oostelijke Omleidingsweg, Rijkswaterstaat, Stad rukt op
Personen:J.M. Ravesloot
Periode:1949-1978
Locatie:Almelo