MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Mosterdpot

Verhaal

Tijdens warme zomerdagen in de jaren zeventig ging ik regelmatig vanuit de Aalderinkshoek op mijn fiets richting zwembad Het Wendelgoor. Op mijn weg hierheen passeerde ik het voormalig café De Mosterdpot aan de Wierdensestraat nummer 163. In deze jaren was De Mosterdpot al geruime jaren geen café meer. In mijn beleving was het een kleine boerderij. In het weiland aan de achterkant stonden altijd een paar koeien te grazen.

In 1913 vroeg de heer J.N. Versteeg een vergunning aan voor het mogen schenken van sterk alcoholische dranken (jenever). Bij zijn aanvraag vermeldde hij dat er al sinds vele
jaren in zijn boerderij zwak alcoholische dranken (bier) geschonken mochten worden. De gevraagde vergunning werd echter geweigerd omdat de boerderij niet aan de eisen
voldeed. Op 21 november 1914 kreeg Versteeg wel toestemming om bij zijn boerderij een schuur voor het stallen van vee te bouwen.
Kort daarna besloot Versteeg de zaken groots aan te pakken. Op 21 januari 1915 verzocht hij de Gemeente Almelo toestemming voor het bouwen van een café met woning. De linkerkant van het pand was bestemd voor bewoning en het middengedeelte en de rechterzijde waren bestemd als café. Boven de hoofdingang werd een witte steen met zwarte letters geplaatst met de woorden DE MOSTERDPOT.
Op 8 april 1915 werd café De Mosterdpot in gebruik genomen. Tussen de Wierdensestraat en het café werd door Versteeg een zogenaamd ventweggetje van waalklinkers aangelegd. Vanaf het begin werd het café goed bezocht door zowel inwoners uit Almelo en Wierden. Het succes was zo groot dat het café in 1924 werd uitgebreid met een danszaal.
Het is ons onbekend wanneer De Mosterdpot als café ophield te bestaan. Misschien kan iemand nog antwoord op deze vraag geven. Ten behoeve van de reconstructie van de Wierdensestraat werd De Mosterdpot eind 1978 afgebroken. Veel voorwerpen uit het interieur verhuisden naar het Stadsmuseum te Almelo.
Voor meer foto’s zie www.archiefalmelo.nl

Trefwoorden:De mosterdpot, Danszaal
Personen:J.N. Versteeg
Periode:1913-1978
Locatie:Almelo