MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Archiefschat

Verhaal

De Archiefschat

Als medewerker van het historisch archief wordt mij regelmatig de vraag gesteld: ‘Kom je wel eens iets interessants tegen in het archief.’ Mijn antwoord is altijd dat het in het (historisch) archief wemelt van de interessante dingen uit ons verleden. Het archief is het geheugen van onze samenleving. Het begrip interessant is een echter subjectief begrip. Wat voor de een interessant is, is dat voor de ander weer niet.

Hier worden persoonlijke keuzes gemaakt. In het gemeentearchief kwam ik onlangs een telegram tegen wat mijn aandacht trok. Het bleek een bedankje te zijn van de staatsman Paul Kruger aan de gemeenteraad van de Stad Almelo.
Paul Kruger (1825-1904) werd in 1825 in de Zuid-Afrikaanse Kaapkolonie geboren. De Kaapkolonie was een nederzetting die in 1652 door de Nederlandse kolonist Jan van Riebeeck
in 1652 was gesticht. De Kaap kwam in de 19e eeuw in Britse handen.
Op zoek naar nieuwe landbouwgronden besloot het gezin Kruger samen met veel Afrikaners (Nederlandse kolonisten) de Kaap te verlaten. In de Zuid Afrikaanse geschiedenis staat deze reis bekend als de ‘Grote Trek’. De Afrikaners koloniseerden vervolgens de gebieden Transvaal en Oranje Vrijstaat. Paul Kruger werd tussen 1883 en 1898 tot vier keer toe gekozen tot president van Transvaal.
De Britten stelden vanaf 1896 pogingen in het werk een einde te maken aan de onafhankelijkheid van de staten Transvaal en Oranje Vrijstaat. Om de Afrikaanse Boeren te intimideren trokken de Britten grote hoeveelheden troepen samen aan de grenzen met Transvaal en Oranje Vrijstaat. De vondst van grote hoeveelheden diamanten in Transvaal zal zeker aan de Britse expansiedrift hebben bijgedragen. Uiteindelijk brak in 1899 de zogenaamde Boerenoorlog uit. Aanvankelijk waren de Boeren aan de winnende hand, maar toen de Britten soldaten uit Engeland lieten overkomen leidde dit tot de ondergang van de Boeren legers.
De Boeren probeerden vooral steun uit Nederland te krijgen. Overal in ons land, waaronder in Almelo, werden acties gehouden om de Afrikaanse Boeren bij te staan. De Nederlanse regering stelde zich echter neutraal op. De (verloren) strijd van de Boeren was haar geen conflict met Groot Brittannië waard. Maar onder druk van de Nederlandse publieke opinie, die volledig op de hand van de Afrikaanse Boeren was, maakte zij een symbolisch gebaar. Het oorlogsschip de Gelderland kreeg in het jaar 1900 opdracht de aanvoerder van de Boeren legers, Paul Kruger, naar Europa te brengen. De Gelderland bracht Kruger naar Marseille van waaruit hij naar Nederland reisde. Uiteindelijk stierf Kruger vier jaar
later in Zwitserland. In tegenstelling tot de Nederlandse regering nam de gemeenteraad van de Stad Almelo een opmerkelijke houding aan. In haar vergadering van 4 december 1900 betuigde de raad unaniem en openlijk haar steun aan ‘de held der helden’. Als blijk van sympathie besloot de raad om Paul Kruger ‘een blijk van sympathie te geven door het zenden van een telegram van welkom’. Drie dagen later bedankte Kruger vanuit Den Haag de raad van de Stad Almelo middels een telegram.

Trefwoorden:Telegram, Grote Trek, Boerenoorlog, Kolonisten
Personen:Paul Kruger
Periode:1825-1904
Locatie:Almelo