MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Christoffelkerk

Verhaal

Christoffelkerk

Enige weken geleden werd de Christoffelkerk officieel aan de eredienst onttrokken. Inmiddels is het kerkgebouw aan de slopershamer ten prooi gevallen. Tijd voor een terugblik. In 1956 vroeg het R.K. kerkbestuur van de Sint Egbertusparochie aan de Gemeente Almelo, om het terrein van de voormalige vuilstortplaats aan de Beltweg aan haar te verkopen.

Het kerkbestuur wilde de voormalige woning van de directeur van de vuilstort aan de Beltweg 3 gebruiken als pastorie. Op het overige terrein zou een kerkgebouw verrijzen voor de op te richten R.K. parochie in het zuidoostelijke deel van de Gemeente. Als naam voor de nieuw op te richten parochie werd gekozen voor de Heilige Sint Christoffel.
Nog hetzelfde jaar besloot de Gemeente Almelo het terrein aan de Sint Egbertusparochie voor een bedrag van 66.220 gulden aan het kerkbestuur te verkopen. De koop werd effectief in 1958.
Op 21 september 1958 diende het R.K. Kerkbestuur van de nieuwe Christoffelparochie de bouwaanvraag voor de Christoffelkerk in bij de Gemeente Almelo. De vergunning werd op 31 januari 1959 verleend. Het kerkbestuur zetelde tijdens de bouw in het voormalige kantoor van de directeur van de vuilstortplaats aan de Beltweg nummer 3.
Het kerkgebouw werd ontworpen door de Enschedese architecten J. Sluijmer en ir. J.H. Sluijmer. Als aannemer trad de firma J. Derksen & zn. uit Enschede op. 
De eerste steen werd op 12 juli 1959 door deken Veger gelegd. Het kerkgebouw werd op 3 juli 1960 door kardinaal Alfrink ingewijd. 
Op 31 januari 1961 verzocht het kerkbestuur van de Sint Christoffelparochie de naam Beltweg te wijzigen in Christoffelstraat. De naam Beltweg herinnerde volgens het bestuur nog aan de tijd dat huisvuil werd vergaard op de plaats waar nu het Kerkgebouw was verrezen. Aanvankelijk reageerde de Gemeente Almelo negatief op dit verzoek. Historisch gegroeide straatnamen dienden zo min mogelijk gewijzigd te worden. Daarnaast voerde de Gemeente het argument aan dat er zich in het centrum van Enschede ook een straat met de naam Beltweg bevond. Deze straatnaam werd in Enschede volledig geaccepteerd.
In mei 1961 stuurden 48 bewoners aan de Beltweg een nieuw verzoek aan de Gemeente Almelo om de straatnaam in Christoffelstraat te wijzigen. Nu vrijwel alle bewoners van de Beltweg voorstander waren van deze straatnaamwijziging werd de naam Beltweg per 29 juni 1961 gewijzigd in Christoffelstraat.
Nu resten ons alleen nog foto’s en herinneringen aan de Christoffelkerk.

Trefwoorden:Kerk, Christoffelkerk, Sint Christoffelparochie
Personen:J. Sluijmer, J.H. Sluijmer, Kardinaal Alfrink, Pastoor Veger
Locatie:Almelo