MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Boerenleenbank in Almelo

Verhaal

Boerenleenbank in Almelo

Momenteel zitten wij midden in een zogenaamde kredietcrisis. Deze crisis is ontstaan bij een aantal Amerikaanse banken. Zij zijn in de problemen gekomen omdat deze banken te veel geld hebben uitgeleend. De verstrekte leningen werden niet op tijd afgelost waardoor de Amerikaanse banken in geldproblemen zijn gekomen. Van deze Amerikaanse crisis heeft ook Europa last gekregen.

Kunt u zich de tijd nog herinneren van het ouderwetse spaarbankboekje? Het begon onder andere met de ontwikkelingen in de landbouw rond het jaar 1900. Nieuwe landbouwtechnieken maakten dat boeren aanzienlijke investeringen moesten doen. De boeren zagen al spoedig in dat zij het hoofd alleen boven water konden houden als zij hun krachten zouden bundelen. Een voorbeeld van deze krachtenbundeling is de oprichting van de ‘Almelose Coöperatieve Melkinrichting’. Deze door boeren gerunde melkfabriek garandeerde de boeren een redelijke prijs voor hun melkproducten. De historie van de Melkinrichting kunnen we lezen in de aflevering donderdag 14 augustus 2008.
In 1916 werd in Almelo de Raiffeisenbank Almelo opgericht. Het doel van deze coöperatieve bank was het aantrekken van spaarmiddelen van leden en hen een redelijke rente op hun spaargeld te geven. Aan de andere kant verstrekte de bank goedkope en betrouwbare kredieten aan de leden.
Twee jaar later werd, op 13 augustus 1918, de Boerenleenbank Almelo opgericht. Beide banken waren uitsluitend bedoeld om landbouwers op financieel gebied voort te helpen. Van de Boerenleenbank konden uitsluitend katholieke landbouwers lid worden. Beide banken hebben een interessante historie.
Op de geschiedenis van laatst genoemde bank gaan wij in het kort in. De Boerenleenbank was aanvankelijk gevestigd in de woning aan de Sluiskade Zuidzijde 65 van de uit St. Oedenrode afkomstige leraar aan de Rooms katholieke MULO, Peter van Mierlo (1883-1963). De heer Van Mierlo trad jarenlang op als kassier van de Boerenleenbank.
Van Mierlo was ook een van de initiatiefnemers van ‘Woningstichting Eigen haard.’ Deze  woningstichting leende geld om aan de Tijhofslaan zeventien woningen te bouwen. Het ging om de woningen Tijhofslaan 47 t/m 79. Vervolgens betaalden de bewoners van deze huizen huur aan de Woningstichting Eigen Haard. Het bijzondere was, dat de ‘huur’ door Eigen Haard werd gebruikt voor het afbetalen van de lening. Op deze manier werden de huurders van de woningen op termijn eigenaar van het duur hun ‘gehuurde’ huis. Hieruit blijkt dat Van Mierlo in hart en nieren een voorstander van de coöperatiegedachte was. De heer Van Mierlo bewoonde de woning aan de Tijhofslaan 49 vanaf 1932.
Met hem verhuisde ook het kantoor van de Boerenleenbank naar dit adres.
In 1953 legde de zeventig jarige Van Mierlo zijn functie als kassier neer. Inmiddels was de bank ook opengesteld voor niet landbouwers en mensen die niet katholiek waren. De enige voorwaarde was dat de ‘nieuwe klanten’ solide waren. Door deze maatregel en het vertrek van de heer Van Mierlo was de Boerenleenbank genoodzaakt een nieuw onderkomen te zoeken. In 1954 bouwde de bank haar eerste echte bankkantoor aan de Sluiskade Noordzijde 44 (hoek Rengelinkstraat). Als gevolg van de economische groei en diverse spaaracties, werd het kantoor aan de Sluiskade al spoedig te klein.
Begin 1958 kocht het bestuur van de Boerenleenbank het pand aan de Oranjestraat 2. De opening geschiedde op 6 mei 1959 en op 26 mei 1959 werd het pand in gebruik genomen. De kassier kreeg een woning op de bovenverdieping toegewezen. 
In de jaren daarna zette de groei zich voort. De bank ging nu ook actief ‘de boer op.’ Regelmatig bezocht een bankmedewerker de Almelose lagere scholen om de leerlingen tot sparen te bewegen. Als een leerling mee deed kreeg hij/zij een stempeltje in een klein spaarboekje. Als dit boekje vol was werd het gespaarde bedrag handmatig overgeschreven in je eigen bruine spaarbankboek.
Ook de overheid stimuleerde het sparen onder jongeren, met de in 1958 ingevoerde Jeugdspaarwet. Jongeren van 15 tot 20 jaar konden jaarlijks een maximum bedrag sparen. Aan het einde van de rit kregen zij een premie van 10% over het totale bedrag. Het gespaarde bedrag werd gestort op de zogenaamde ‘zilvervlootrekening’. Per 1 januari 1992 werd de zeer populaire Jeugdspaarwet opgeheven.
In 1976 fuseerde de Boerenleenbank Almelo met de Raiffeisenbank Almelo tot de Rabobank Almelo.

Trefwoorden:Boerenleenbank, Raiffeisenbank, Rabobank, Almelose Coöperatieve Melkinrichting, Woningstichting Eigen haard, Zilvervlootrekening, Jeugdspaarwet
Personen:Van Mierlo
Periode:1916-1976
Locatie:Almelo