MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Bejaardenhuis de Koppel

Verhaal

Bejaardenhuis de Koppel

In een eerdere aflevering besteden wij aandacht aan het eerste Almelose bejaardenhuis De Klokkenbelt, wat begin jaren vijftig in gebruik werd genomen. Dit huis was zelfs een van de eerste moderne bejaardenhuizen van Nederland. De Klokkenbelt was een tehuis met een Protestants Christelijke signatuur, waarin ook plaats was voor mensen van andere godsdienstige richtingen. In de loop van de jaren vijftig jaren maakten steeds meer ouderen gebruik van de mogelijkheid om in een bejaardenhuis te gaan wonen.

Op 16 juli 1959 werd de Stichting Bejaardencentrum Sint Canisius opgericht. Het doel van deze stichting was het oprichten van een bejaardenhuis op Rooms Katholieke grondslag. In 1960 diende het bestuur van het Bejaardencentrum Sint Canisius een aanvraag in voor de oprichting van een bejaardenhuis. De naam van het tehuis werd De Koppel. Als architect werd de uit Almelo afkomstige Th. J. van Elsberg aangesteld. De hoofdaannemer was de firma Gebr. Löwik uit Almelo. Al in mei 1959 had Van Elsberg al een situatietekening van de plaats van het bejaardenhuis aan de Brouwerijstraat gemaakt. Het is opvallend te zien dat er op zijn tekening al sprake is van een tunnel onder de spoorbaan Almelo Hengelo. Van
Elsberg was zijn tijd ver vooruit!
De Koppel zou onderdak bieden aan 146 bejaarden in het verzorgingsgebouw, 26 bejaarden in de maisonnettes en 42 bejaarden in zelfstandige woningen. 
De Gemeente Almelo steunde het initiatief voor de bouw van De Koppel door een bankgarantie ter waarde van 300.000 gulden af te geven. De totale bouwkosten bedroegen 1.854.000 gulden.
De Koppel werd op 23 juni 1966 door de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de heer C. Egas geopend. Na afloop werd hem een diner in De Poort van Kleef aangeboden. De Koppel was vanaf het begin een ‘werknaam’. Pas in 1977 werd de naam van de Stichting Bejaardencentrum Sint Canisius gewijzigd in Stichting Bejaardencentrum De Koppel.
In 1986 werd De Koppel ingrijpend gerestaureerd. Van twee kamers werd toen één kamer gemaakt, waardoor het comfort van de bewoners vergroot werd.

Trefwoorden:Stichting Bejaardencentrum Sint Canisius, De klokkenbelt, De Koppel, Firma Gebr. Löwik, Bejaardenhuis
Personen:Th. J. Van Elsberg, C. Egas
Periode:1959-1986
Locatie:Almelo