MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Almelose busstations

Verhaal

Almelose busstations

Vanaf de tweede wereldoorlog nam de mobiliteit in ons land sterk toe. In onze stad uitte zich dit in de sterke uitbreiding van het aantal wegen. De auto werd vanaf de jaren vijftig een populair vervoersmiddel. Daarnaast nam ook het gebruik van het openbaar vervoer toe. Hieronder gaan we in op de historie van de drie bekendste Almelose busstations.

Begin 1902 sloot de Gemeente Almelo voor het eerst een overeenkomst met de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (voorloper van de Nederlandse Spoorwegen) over
het onderhoud en beheer van het busstation bij het Stationsplein. Deze overeenkomst werd in 1924 verlengd. Vanaf 1951 voerde de Gemeente Almelo onderhandelingen met de
Nederlandse Spoorwegen (NS) over het verbeteren van het busstation. Op dat moment telde het busstation 6 standplaatsen. Almelo had goede busverbindingen met de omliggende gemeenten. Door de grote drukte was het busstation te klein geworden. Zo was er voor de OAD busdiensten naar Deventer en Neede geen halteplaats op het Stationsplein. Deze bussen reden vanaf het busstation op het Marktplein. Om de busdiensten goed op de treindiensten te laten aansluiten was het wenselijk dat ook de OAD een halteplaats bij het
Stationsplein kreeg. De NS stelde voor om het aantal standplaatsen van 6 naar 9 uit te breiden.
Gedurende de onderhandelingen stelde de NS voor, om een heel nieuwe treinstation te bouwen. In het kader hiervan werd besloten ook het busstation aan het Stationsplein geheel te vernieuwen. In 1963 werd het geheel vernieuwde busstation in gebruik genomen. Het aantal standplaatsen werd van 6 naar liefst 13 uitgebreid.
Op 26 augustus 2002 werd er achter het stationsgebouw een geheel nieuw busstation in gebruik genomen. Het oude busstation aan de voorkant van het station werd toen gesloten.
Het nieuwe busstation maakt deel uit van het knooppunt Almelo Centraal, het belangrijkste overstapknooppunt van Noordwest Twente. Belangrijke verbeteringen aan het nieuwe busstation zijn: de informatievoorziening voor de reizigers, het verblijfsklimaat en de kortere loopafstanden naar de treinen.
Het busstation aan het Stationsplein fungeert als voornaamste busstation. Daarnaast kwamen er in het centrum nog een drietal grote opstapplaatsen op het Marktplein, aan De Werf en de Wierdensestraat/Centrumplein. Wanneer het busstation op het Marktplein, tegenover het Waaggebouw, werd aangelegd is mij niet bekend. In 1974 werd dit station provisorisch verplaatst naar de Haven Noordzijde. Vanaf 1974 werden kwamen er concrete plannen ter vervanging van dit provisorische busstation. Het nieuw aan te leggen station werd ingepast in het bestemmingsplan Kloosterhof. Het station zou aan De Werf tegenover de winkel van C&A komen te liggen. In 1980 werd met de bouw van dit nieuwe busstation begonnen. Bij het busstation kwam ook een kiosk te staan. De Gemeente Almelo verhuurde deze kiosk per 1 april 1981, waarbij het uitgangspunt was dat de uitbater van de kiosk tevens belast was met het schoonhouden van het busstation inclusief de wachtruimten en toiletten.
Vanaf het midden van de jaren tachtig werden er plannen ontwikkeld voor een reconstructie van de binnenstad. Om de binnenstad per openbaar vervoer makkelijker bereikbaar te maken kwam er een plan voor een nieuw busstation aan de Wierdensestraat / Centrumplein tegenover het gerechtsgebouw. Dit busstation werd op 28 oktober 1989 door burgemeester H.G.J. van Roekel geopend. Tijdens de opening presenteerde de TET haar 14 nieuwe milieuvriendelijke stadsbussen en haar nieuwe huisstijl.
Het busstation aan De Werf werd diezelfde dag buiten gebruik gesteld.

Trefwoorden:Busstation, Openbaar Vervoer, Stad rukt op
Locatie:Almelo