MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Expositie: Hooi & Hooiers in de IJsseldelta

Evenement

Expositie: Hooi & Hooiers in de IJsseldelta

‘Goed Kampereilander hooi rook als vers brood’, glimlacht voormalig hooihandelaar Jan Bruins als hij vertelt over de vroegere hooibouw in de IJsseldelta. De zachte geur van het pas geoogste hooiland voert hem in gedachten terug naar vervlogen tijden.

Exportproduct

In de Veldschuur in Rouveen is voor het komende seizoen een tentoonstelling ingericht over 'Hooi & Hooiers in de IJsseldelta'. Onder invloed van de Zuiderzee, de Vecht en de IJssel ontstond in de IJsseldelta een bodemsamenstelling die garant stond voor prima hooi voor paarden. Het hooi groeide uit tot een belangrijk exportproduct. De tentoonstelling laat zien hoe de IJsseldelta als hooidelta ontstond en kon uitgroeien tot een belangrijk export gebied van hooi. Ook komt de betekenis van hooi, onder andere als benzine uit vervlogen tijden, aan de orde. De tentoonstelling is ingericht door de Werkgroep Hooidelta en de Veldschuur

Van Oerbos tot Hooiland

Hoe de verbouw van hooi, de handel ervan en ook de ontwikkeling van natuur en landschap plaatsvonden staat in de studie Van Oerbos tot Hooiland. Ook de geschiedenis van de bewoners is hierin opgetekend. Het onderzoek is uitgevoerd door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, Coster Pers en de IJsselacademie onder de supervisie van Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis. 
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, de Stichting NAMEZ uit Zwolle en de gemeente Zwartewaterland, en door alle betrokkenen die enthousiast aan het onderzoek hebben meegedaan. 

Praktische info:

De Veldschuur, Wijkweg 2, Rouveen
April - oktober 2019
Open wo - za 10.00-17.00 uur
www.hooidelta.nl 
www.veldschuur.net