MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Erfgoed Rijssen-Holten

Groep

De oudheidkamer Riessen en de oudheidkamer Hoolt’n ontsluiten samen met de gemeente Rijssen-Holten hun digitaal erfgoed voor iedereen met interesse voor of kennis van het verleden van Rijssen. Door een samenwerking tussen MijnStadMijnDorp en Erfgoed Rijssen-Holten is beeldmateriaal via beide platformen te vinden.

Het Rijssens Museum en de oudheidkamer Hoolt’n willen hun digitaal erfgoed gezamenlijk op een laagdrempelige manier voor iedereen met interesse voor of kennis van het verleden van Rijssen, Holten en omgeving ontsluiten. De gemeente Rijssen-Holten hecht grote waarde aan deze samenwerking omdat op deze manier veel historisch materiaal over de gemeente toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Ook sluit dit aan bij de wens van de gemeente om eigen collecties en de openbare akten burgerlijke stand voor het publiek te ontsluiten. Daarom heeft de gemeente zich ook bij dit samenwerkingsverband aangesloten.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk deelcollecties digitaal toegankelijk te maken. In eerste instantie lag de focus op deelcollecties die het (grote) publiek aanspreken en die relatief snel kunnen worden gedigitaliseerd. Dit betreft vooral foto’s, kranten, films, video’s en genealogische bronnen.

Naast de collecties van beide oudheidkamers en de gemeente wordt ook de fotocollectie van de Rijssense fotograaf Zandvoort ontsloten. Deze prachtige collectie is met bijbehorende rechten door de Rabobank, de Kring Werkgevers Rijssen en de gemeente Rijssen aangekocht van de erven. Deze unieke collectie bevat veel historisch beeldmateriaal van Rijssen in de 20e eeuw, waaronder zich ook beeldmateriaal van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog bevindt.

De oudheidkamer Hoolt’n beschikt verder over alle exemplaren van het Holtens Nieuwsblad vanaf 1949. Ook deze kranten zijn beschikbaar en volledig op tekst doorzoekbaar, evenals een groot gedeelte vanher vroegere Weekblad voor Rijssen het personeelsblad Het Anker van de voormalige jutefabriek van Ter Horst.

Binnen het project heeft de gemeente de aanwezige akten burgerlijke stand en persoonskaarten gedigitaliseerd. Deze zijn voor zover ze openbaar zijn ook via deze website gratis raadpleegbaar en te downloaden.

Een belangrijk aspect binnen het Erfgoed Rijssen-Holten is de wens om het verleden van Rijssen en Holten en haar inwoners onder de aandacht te brengen van de schooljeugd. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met de basis- en middelbare scholen in de gemeente. Leerlingen van deze scholen worden uitgenodigd naar de oudheidkamers te komen waar in overleg met de docenten themapresentaties rond cultuur en erfgoed beschikbaar zijn. Ook kunnen de scholen via deze website gebruik maken van het aanwezig materiaal bij het opzetten van studieopdrachten over de cultuur en de middelen van bestaan in de gemeente vroeger en nu. Hiervoor zijn ee aantal lesbrieven ontwikkeld, voor een deel in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel. 

Het digitale materiaal is ondergebracht op de gezamenlijke website www.erfgoedrijssenholten.nl

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Erfgoed Rijssen-Holten

Erfgoed Rijssen-Holten

Locatie op kaart