MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Levende Talen Nedersaksisch

Verhaal

Levende Talen Nedersaksisch

Wist je dat binnen de vereniging Levende Talen gebarentaal, Pools, Russisch en Turks wel vertegenwoordigd zijn, maar de Nederlandse streektalen nog niet? Dat moet natuurlijk anders! Doe mee met Levende Talen Nedersaksisch, meld je aan als lid en kom ook naar de studiedag Nedersaksisch voor docenten, op 21 juni 2019.

Dankzij zo'n 50 toezeggingen uit het hele Nedersakische taalgebied, wordt ons voorstel tot oprichting van Levende Talen Nedersaksisch op de ALV van zaterdag 6 april 2019 besproken. Hartelijk dank! 

Waarom Levende Talen Nedersaksisch? 

We denken dat het van grote waarde kan zijn het Nedersaksisch binnen Levende Talen vertegenwoordigd te hebben:

 • Levende Talen is gesprekspartner van OCW, over het talenonderwijs in Nederland;
 • Levende Talen Nedersaksisch vormt een provincie-overstijgend platform voor onderwijs in de streektaal;
 • Via Levende Talen kunnen we lesmaterialen en didactieken uitwisselen;
 • Elke taal binnen Levende Talen mag 1x per jaar een gratis studiedag voor alle leden organiseren;
 • Als taal krijg je een redactielid voor Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, om ook daar een lans te breken voor publicaties over het gebruik van het Nedersaksisch in het onderwijs;
 • Het sluit aan bij het Nedersaksisch convenant dat vorig jaar getekend is, in het kader van provincie-overstijgende samenwerking tussen de verschillende Nedersaksische streektalen. 

Voordelen van lidmaatschap

Niet alleen voor het Nedersaksisch is je lidmaatschap van belang, ook voor jezelf is dit van waarde:

 • gratis deelname aan de studiedag Nedersaksisch op 21 juni 2019;
 • 8x per jaar Levende Talen Magazine (taal & onderwijs);
 • 4x per jaar Levende talen Tijdschrift (onderzoek); 
 • lesmateriaal uitwisselen via het ledenplatform;
 • aangesloten bij een vakcentrale, bijstand bij rechtspositionele zaken.

Lidmaatschap van Levende Talen kost 85,- per jaar (25,- per jaar voor studenten; 45,- per jaar voor gepensioneerden & partners van betalende leden). Veel (onderwijs)werkgevers vergoeden lidmaatschap van Levende Talen, omdat deze vereniging ook als vakbond geregistreerd is. Of dit ook in jouw geval geldt, kun je navragen bij je werkgever. 

Klik hier om je in te schrijven als lid van Levende Talen Nedersaksisch. (vanaf 6 april 2019)

(tot die tijd graag interesse kenbaar maken via mail aan naar wzwart@ijsselacademie.nl)

Bestuur

 • Voorzitter: Willemijn Zwart (projectleider streektaalonderwijs, IJsselacademie)
 • Vice-voorzitter: Marieke Dannenberg (medewerker streektaalonderwijs, Twentehoes)
 • Secretaris: Anne Schepers (docent taal & meertaligheid, Stenden-HSL pabo, Emmen)  
 • Penningmeester: Thomas Rovers (Gronings filmproducent, werkt o.a. voor de Stellingwarver Schrievers Rondte) 
 • Algemeen bestuursleden: Jesse Wichers Scheur (onderzoeker, Goethe Universität Frankfurt am Main), Lienke Eenink (docent Nederlands, Graafschap College Doetinchem) & Arja Olthof (docent Duits, Vechtdalcollege Ommen; vanaf 1 augustus streektaalconsulent Huus van de Taol).

Contact opnemen met het bestuur kan het beste via de voorzitter, Willemijn Zwart, via wzwart@ijsselacademie.nl

Auteur:Willemijn Zwart
Trefwoorden:Levende Talen, Nedersaksisch