MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Lesbrief Streektalen in Nederland (groep 5-8)

Verhaal

Lesbrief Streektalen in Nederland (groep 5-8)

Onderwerp: erkende streektalen in Nederland (Fries, Nedersaksisch, Limburgs)
Doelgroep: groep 5-6
Duur: 20-30 minuten
Benodigdheden: schrijfgerei, kleurpotloden/stiften (ten minste 3 verschillende kleuren)
Beginsituatie (voorkennis): topografie van Nederland is (min of meer) bekend
Lesdoel: Leerlingen leren welke regionale talen in Nederland erkend zijn en in welke regio's deze talen gesproken worden.

Kerndoel: Deze les sluit aan bij de volgende kerndoelen:

  • Kerndoel 8: informatie ordenen, met een leesbaar handschrift en gebruik van beeldende elementen en kleur
  • Kerndoel 12: uitbreiden van de woordenschat, duiden van voor hen onbekende woorden 
  • Kerndoel 50: de basistopografie van Nederland; ontwikkelen van een eigentijds wereldbeeld
  • Kerndoel 56: kennis van en waardering voor cultureel erfgoed (waaronder streektale

Korte inhoud: In deze lesbrief ontdekken leerlingen welke streektalen in Nederland erkende streektalen zijn. Dit zijn het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch (overkoepelende naam voor vele Groningse, Drentse, Gelderse en Overijsselse dialecten, zoals het Twents en het Kampers) . Ook ontdekken ze in welke gebieden deze streektalen gesproken worden en werken ze aan woordraadstrategieën door Nederlandse woorden te herleiden uit streektaalwoorden voor onder andere vader, moeder, opa en oma. 

Op verzoek is een Word-versie van deze lesbrief beschikbaar. Hierdoor kunnen regionale aanpassingen in bijvoorbeeld de keus voor 'Nedersaksische' woorden voor familieleden gemaakt worden. Neem hiervoor contact op met de projectleider streektaalonderwijs bij de IJsselacademie, Willemijn Zwart, via wzwart@ijsselacademie.nl

Dank aan Very Mappy voor het kosteloos beschikbaar stellen van een van hun prachtige speel- en kleurkaarten voor gebruik in deze lesbrief. 

Auteur:IJsselacademie
Trefwoorden:Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Primair onderwijs, Basisonderwijs, Streektaal (lesmateriaal)
Personen:Willemijn Zwart