MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Lesbrief Jouw taal hoort bij jou (vmbo)

Verhaal

Lesbrief Jouw taal hoort bij jou (vmbo)

Hoewel op school de voertaal Nederlands is, zijn veel leerlingen van huis uit met een of meer andere talen bekend. Dat kunnen 'vreemde' talen zijn (Engels, Duits of Berber bijvoorbeeld), maar ook autochtone minderheidstalen zoals het Fries, Limburgs of Nedersaksisch. Wat betekent zo'n andere thuistaal voor je identiteit? En wanneer is zo'n regionale taal (on)handig? Hierover gaat de lesbrief Jouw taal hoort bij jou, speciaal ontwikkeld voor leerlingen op het vmbo.

Onderwerp: Taal en identiteit
Doelgroep: vmbo (klas 1-4)
Duur: variabel, afhankelijk van niveau en keuze voor lesonderdelen (1-3 lesuren) 
Vak: Nederlands, maatschappijleer, mentorles, SLB
Benodigdheden: voor elke leerling het boekje Jouw taal hoort bij jou (zie bijlage, digitaal of geprint)
Lesdoel: leerlingen ontwikkelen een onderbouwde mening over het spreken van regionale talen

Korte inhoud:
Deze digitale (maar printbare) lesbrief bestaat uit zes kleine hoofdstukjes, met de volgende thema's:
1. Moedertaal
2. Kleine talen
3. Taal en identiteit
4. Taalstrijd
5. Taal en emotie
6. Taal en beroep
Bij elk van deze thema's wordt beknopt relevante informatie gegeven en wordt een verwerkingsopdracht aangeboden. Deze opdrachten variëren van stellingen waarover de leerlingen onderling in gesprek kunnen tot open vragen over de eigen taalsituatie. 

Deze lesbrief is een bewerking van de Cedin-uitgave Jouw taal hoort bij jou (2008), geschreven door Jelle Bangma. Deze oorspronkelijke uitgave was op vmbo-leerlingen in Friesland. In deze aangepaste uitgave worden alle leerlingen in regio's waar regionale talen gesproken worden aangesproken. Expliciet wordt er aandacht besteed aan het Limburgs en het Nedersaksisch (beide erkende regionale talen in Nederland), maar ook voor andere regio's waarin in de thuissituatie leerlingen opgroeien met een streektaal, bijvoorbeeld in Brabant en Zeeland, is deze uitgave bruikbaar. 

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Willemijn Zwart, projectleider streektaalonderwijs bij de IJsselacademie, via wzwart@ijsselacademie.nl

 

Auteur:Jelle Bangma & Willemijn Zwart