MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Doe mee aan de profielwerkstukprijs streektaal en regionale geschiedenis

Verhaal

Doe mee aan de profielwerkstukprijs streektaal en regionale geschiedenis

Ben jij geïnteresseerd in de geschiedenis van je woonplaats of regio? Of vind jij streektaal boeiend? En heb je onderzoek gedaan naar iets wat met regionale geschiedenis of een Nedersaksischestreektaal te maken heeft?

Win € 250,- met je profielwerkstuk

Ben jij geïnteresseerd in de geschiedenis van je woonplaats of regio? Of vind jij streektaal boeiend? En heb je onderzoek gedaan naar iets wat met regionale geschiedenis of een Nedersaksischestreektaal te maken heeft?

Stuur dan jouw profielwerkstuk in en win €250 euro. De prijs wordt uitgereikt bij je diploma-uitreiking in juli.

Eisen

 • Profielwerkstuk havo of vwo 
 • Vak Nederlands (streektaal) 
 • Vak geschiedenis (regio Overijssel) 
 • Individueel werkstuk of groepswerkstuk 
 • Deadline: 31 maart 2019 (uitreiking juli 2019) en 31 maart 2020 (uitreiking juli 2020)
 • Inzenden: info@ijsselacademie.nl

Hoe doe je mee?

Om deel te nemen, lever je uiterlijk 31 maart de volgende gegevens aan via info@ijsselacademie.nl, onder vermelding van ‘profielwerkstukprijs’. 

 • Naam, contactgegevens, woonplaats, school, adres school, contactgegevens begeleidend docent
 • Het profielwerkstuk (in zijn geheel, als Word of pdf)
 • De beoordeling van de eigen docent (ondertekend of anderszins verifieerbaar)

Het winnende werkstuk wordt gepubliceerd op de website van de IJsselacademie. Hier ga je, door je werkstuk in te zenden, mee akkoord. Ook ga je ermee akkoord dat we je in de toekomst mogen benaderen voor een netwerkbijeenkomst met andere deelnemers. Alle deelnemers ontvangen na uitreiking van de prijs het persbericht met daarin het winnende profielwerkstuk en een certificaat van deelname en een kort persoonlijk schrijven met feedback van de jury (vakgroepen geschiedenis en streektaal van de IJsselacademie en het Twentehoes).

Wie wint de prijs? 

De ingezonden profielwerkstukken worden beoordeeld door een professionele jury, bestaande uit medewerkers van de organiserende instellingen. Bij 10 of meer inzendingen wordt de prijs twee keer uitgereikt, bij minder inzendingen wordt de prijs aan één profielwerkstuk per jaar toegekend. Als je gewonnen hebt, zoekt de organisatie van de prijs contact met jouw school. Dat je gewonnen hebt, hoor je dan zelf pas tijdens je diploma-uitreiking. 
 

Over de organisaties

De profielwerkstukprijs streektaal en regionale geschiedenis is een samenwerking tussen drie organisaties:

 • - IJsselacademie 
 • - Twentehoes
 • - Historisch centrum Overijssel

Deze drie organisaties zijn kennisinstituten die bekend staan om hun ervaring op het gebied van streektaal en regionale geschiedenis.  

Stichting IJsselacademie

De IJsselacademie is in 1977 opgericht als werkgemeenschap voor bestudering van regionale cultuur. De aandachtsgebieden betroffen zowel geschiedenis, taal als natuur. Onder begeleiding van IJsselacademie-medewerkers bestudeerden werkgroepen de regionale cultuur van het werkgebied.

Doelstelling van de IJsselacademie is het bevorderen van kennis van het immaterieel erfgoed (geschiedenis, taal en traditie) binnen het werkgebied. 

Twentehoes

Het Twentehoes is in 2018 opgericht als nieuw dak boven bestaande Twentse organisaties zoals TwenTaal en TwenteAkademie. Aandachtsgebied is de Twentse taal, gericht op educatie en culturele uitingen in het Twents. 

Historisch Centrum Overijssel

Het Historisch Centrum Overijssel heeft, naast zijn archieftaken, als doelstelling de geschiedenis van Overijssel te onderzoeken en te ontsluiten. 

De prijs wordt gefinancierd door het Sybren van Tuinen Onderzoeksfonds. 

In 1998 heeft het bestuur van de IJsselacademie besloten het IJsselacademie Onderzoekfonds en het Sybren van Tuinenfonds samen te voegen tot het Sybren van Tuinen Onderzoekfonds. Dit fonds heeft als doel het stimuleren van onderzoek naar het streekeigene van het werkgebied van de IJsselacademie en de wetenschappelijke kwaliteit van regionaal bepaald/gemotiveerd onderzoek te verhogen. Het fonds wordt in stand gehouden door schenkingen en legaten.

Waarom een prijs voor het profielwerkstuk? 

Het profielwerkstuk dient sinds de invoering van de Tweede Fase als ‘meesterproef’ van de op het VO opgedane onderzoeksvaardigheden van havo- en vwo-leerlingen. Gekoppeld aan een of meer profielvakken (vandaar de naam ‘profielwerkstuk’) voeren leerlingen individueel of in groepjes een onderzoek uit, waar zij 40 (havo) tot 80 (vwo) uur aan dienen te besteden. 

De begeleiding vanuit scholen wisselt. In Overijssel is het voor leerlingen met een natuurprofiel mogelijk ondersteuning te krijgen vanuit de (technische) Universiteit Twente, maar voor cultureel, geesteswetenschappelijk onderzoek door middelbare scholieren was in de regio geen vakspecifieke ondersteuning. Daarom hebben Twentehoes, IJsselacademie en Historisch Centrum Overijssel de intentie uitgesproken gezamenlijk leerlingen in de hoogste jaren van havo en vwo te willen ondersteunen bij het doen van geesteswetenschappelijk onderzoek op het gebied van regionale geschiedenis en streektaal. 

De middelen van het Sybren van Tuinen Onderzoeksfonds worden zo ingezet worden om scholieren te stimuleren en te begeleiden kwalitatief gedegen onderzoek op het gebied van streektaal of regionale geschiedenis uit te voeren, met hulp van de kennis en kunde van de medewerkers van de IJsselacademie op dit gebied. 

De profielwerkstukkenprijs (250,- voor het beste profielwerkstuk, op het gebied van streektaal en op het gebied van regionale geschiedenis) is daarvoor de katalysator.

Meer weten

Meer informatie of vragen? Mail naar Marieke Dannenberg (m.dannenberg@twentehoes.nl) of Willemijn Zwart (wzwart@ijsselacademie.nl). Willemijn en Marieke zijn allebei ook docent Nederlands.

De profielwerkstukkenprijs streektaal & regionale geschiedenis van Overijssel is een samenwerking tussen de IJsselacademie, het Twentehoes en het Historisch Centrum Overijssel. Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door het Sybren van Tuinenfonds en de Provincie Overijssel.

Auteur:IJsselacademie
Trefwoorden:Streektaal, Regionale geschiedenis