MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Een Oud-Muzijkmeester

Verhaal

Een Oud-Muzijkmeester schreef Un prêutien over Zwolle van veur vieftug joar, gepubliceerd in de Driemaandelijkse Bladen (1908). Daarop reageerde, ook in 't Zwols, professor G. Kalff in 1909 (in nr. 1), en daarna volgden weer stukken van anderen over 't Zwolle van vroeger. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant namen verschillende artikelen over uit de Driemaandelijkse Bladen, wat ook in die krant weer voor reacties zorgde. De herinneringen van een Oud-Muzijkmeester beschrijven het Zwolle van voor 1860 en ‘ik heb sedert Zwol verlaten en niet terug gezien.’ In zijn prêutien vertelt hij onder meer over het met Pasen gehouden kinderfeest op de Spoolderberg en over de enkele weken nadien gehouden Potjeskermis (zie ook: J. ten Hove, Geschiedenis van Zwolle. Zwolle/Kampen 2005, p. 430-431).

Prof. G. Kalff (Zwolle, 30-01-1856 – Sassnitz, 31-08-1923) was leraar te Haarlem en Amsterdam en publiceerde veel over letterkunde. Hij verwierf in 1883 het eerste in ons land toegekende doctoraat in de Nederlandse letteren.

Bron: Nedersaksische Wikipedia.

Trefwoorden:Zwolle, Un prêutien over Zwolle van veur vieftug joar, Driemaandelijkse Bladen, De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, Kinderfeest Pasen op de Spoolderberg
Personen:Een Oud-Muzijkmeester, G. Kalff
Locatie:Zwolle