MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Silehammer

Verhaal

De Silehammer is het tijdschrift van de Historische Vereniging IJsselham. Daarin worden af en toe gedichten in de taal van de vroegere gemeente opgenomen, zoals van T.W. Dekker het gedicht 'Bi'jspieze' (De Silehammer; juni 1007, jrg 15, nr. 2, p. 59) en van J. Brouwer-Middelhof het gedicht 'Mien jeugd in Ooldemaark' (juni 2014, jrg 22, nr.2, p. 26-27), dat eerder werd gepubliceerd in Pennevrucht'n van plattelandsvrouwen oet Overiessel (Zwolle, Plattelandsvrouwen oet Overiessel, 1995. p. 40 t/m 41). Het begint als volgt: "Vroeger was et leven vol geluden en geuren / die oonze kiender wel nooit zullen roeken en heuren. / Wee’j nog wel de meule bi’j ’t Mallegat / et kraeken van et grote meulenrad. (…)"

 

Gerard Rutger Buisman, streektaalzanger uit Steenwijk,  schreef een lied voor de ereleden, dat begint met: ‘Beste Koendert wi’j willen eëm mit oe proaten’ en dat eindigt met ‘Bedaankt naemens ’t ’ele Iesselham (juni 2008, jrg 16, nr. 2, p. 29-30).

Trefwoorden:De Silehammer, Historische Vereniging IJsselham, Streektaal, Bi'jspieze, Mien jeugd in Ooldemaark, Oldemarkt
Personen:T.W. Dekker, J. Brouwer-Middelhof, Gerard Rutger Buisman
Locatie:Oldemarkt