MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

De Kamper Taalkringe

Verhaal

De Kamper Taalkringe is een wärkgroep van Historische vereniging Jan van Arkel. De Kamper Taalkringe ef gien ampätte leden. Iederene die lid is van ‘Jan van Arkel’ kan an de bezig-eden van de Taalkringe meedoen. De wärkgroep öldt zich bezig met gebruuk en be-old van de dialecten in et wärkgebied van de verenige,verzorgt dialectaovends met taaloefeningen en het vertellen van ègen ver-alen in de ‘taalmaond’ maart, wördt et Groot Kamper Dictee e-olden.

Bron: Jan van Arkel

Trefwoorden:Kamper Taalkringe, Historische Vereniging Jan van Arkel, Groot Kamper Dictee, Kampen
Locatie:Kampen