MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Cafe 't Centrum en 't Wapen van Giethoorn

Verhaal

Cafe 't Centrum en 't Wapen van Giethoorn

Dit is een foto van café 't Centrum in het begin van de jaren dertig in Giethoorn. De bewoners van dit pand waren Koop Schieving en zijn vrouw Trijntje Mol.

Het pand bestond uit een souvenirwinkel, een café-restaurant en in het achterste gedeelte een stoelen- en mandenmakerij, waar de Gietersen in praktijk konden brengen wat ze op de rietvlechtschool hadden geleerd. De rietvlechtschool, hier niet op de foto te zien, werd door ds. T.O. Hylkema gesticht om de Gietersen, die in de veenderij hun brood niet meer konden verdienen, om te scholen.  De rietvlechtschool werd geen succes. Later deed zij dienst als gemeentehuis. Voor de souvenirwinkel staat Koppers met zijn ijscokar. Het consumptie-ijs werd door Koppers zelf gemaakt.

Later is 't Centrum uitgebreid met een hotelaccommodatie. De stoelen- en mandenmakerij is verdwenen en, daarvoor zijn de kruidenierswinkel van Volken Mol en de slagerij van Anne Mol in de plaats gekomen. Langzamerhand nam het aantal toeristen toe. Men kon bij Schieving voor een gulden per dag een zeilpunter huren. Op de foto liggen in de gracht enkele onoverdekte rondvaartbootjes, waarin de toeristen door de dorpsgracht en over het Wiede werden gepunterd. 

Op deze foto's ziet men 't Wapen van Giethoorn in de jaren twintig en dertig. In 1896 lieten Luite Prinsen en zijn vrouw Geertje Otter een boerderij bouwen aan de Beulakerweg, die in die tijd niet meer dan een zandweg was. Het voorste gedeelte van het huis werd ingericht als een soort herberg, waar Geertje voor haar gasten alleen maar pannenkoeken bakte. 

Later werd er ook sterke drank geschonken, waarvoor men toen nog geen vergunning nodig had. In de jaren twintig nam zoon Jan de boerderij over en gingen Luite en Geertje in het huisje ernaast wonen. In 1928 mocht er geen sterke drank meer zonder vergunning verkocht worden. Jan Prinsen kocht toen de vergunning van Hendrik Petter voor een bedrag van duizend gulden. Jan was een ondernemend mens met een vooruitziende blik. Het café onderging een ingrijpende verbouwing. Van café werd het een hotel-café-restaurant, dat in wijde omgeving een grote bekendheid genoot.

In 1951 vond er een belangrijke verbouwing plaats. De toenmalige eigenaar, Gerrits, kon met steun van de Marshall-hulp zijn zaak met een grote zaal en nieuwe slaapkamers uitbreiden. Helaas moest 't Wapen afgebroken worden, omdat de Beulakerweg verbreed werd met een fietspad.

*Naar gegevens van J. Gerrits. 

Trefwoorden:'t centrum, 't wapen van giethoorn, Wiede, Rondvaartboten, Punter, Hotel, Café, Restaurant, Hotel J. Prinsen, Toerisme Overijssel
Personen:koop schievig, trijntje mol, hendrik petter, koppers, jan prinsen, luite prinsen, geertje otter
Periode:1896-2016
Locatie:Giethoorn