MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Ambtsketen Stad Vollenhove uit 1852 in bruikleen bij CHC

Nieuwsbericht

Ambtsketen Stad Vollenhove uit 1852 in bruikleen bij CHC

5/2/2017

In 1852 wordt er in het parlement besloten om voor burgemeesters een ambtsketen te gaan dragen ter herkenning van zijn ambt. Voor grote en rijkere gemeenten wordt er ook een ketting bij gemaakt. Voor kleinere geldt dan een zijden oranje lint.

In de archieven van de stad Vollenhove bevindt zich de volgende notitie. Er wordt besloten dat ten koste der gemeente zal worden aangeschaft het onderscheidingsteeken voor den burgemeester naar aanleiding van Art 76 der gemeentewet ingesteld bij ZM. Besluit van den 16 november 1852 Stbld No. 201; zijnde ten dezen aan den raad medegedeeld het besluit van Gedep. Staten prov.blad No. 121 van 1852 waarbij de aanschaffing van hetzelve door de gemeente wordt aanbevolen. Verder is besloten het onderscheidingsteeken overeenkomstig het besluit van den Heer Commissaris des Konings prov.blad No. 124 van 1852 te doen vervaardigen door de graveurs van ’s Rijksmunt te Utrecht voor f 10.- en is de burgemeester gemagtigd het gemeentewapen ten dieneinde op te zenden. (14-12-1852 notulen gemeenteraad Stad Vollenhove). Aan de ene zijde is het rijkswapens afgebeeld en op de andere kant het gemeente wapen van de stad Vollenhove.

De ambtsketen is gebruikt tot 1942. In dat jaar werden de gemeenten Vollenhove stad en Ambt samen gevoegd. De keten is door de gemeente Steenwijkerland voor langere tijd in bruikleen gegeven aan het museum. Een mooie aanwinst voor de collectie er te zien in de vitrine welke geheel gewijd is aan de stad Vollenhove. Hierin ook de unieke bodebus.

Het CHC Land van Vollenhove is momenteel gesloten maar vanaf 8 april weer geopend, dan met een nieuwe wisseltentoonstelling “Welkom Schokkers”. Een expositie over het voormalig eiland Schokland en de Schokkers die naar Vollenhove zijn getrokken. Info: www.chcvollenhove.nl

Trefwoorden:Burgemeester, Ambtsketting
Locatie:Vollenhove