MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Stadsmuseum Vollenhove

Groep

Het Stadsmuseum Vollenhove is een plek waar bezoekers de geschiedenis van Stad en Ambt Vollenhove kunnen beleven. Vollenhove is ontstaan in de 10e eeuw door de vestiging van de bisschop van Utrecht, landsheer in dit gebied. Vanuit Vollenhove werd de moerassige omgeving rond het Hoge Land van Vollenhove ontgonnen. Er ontstond een stad die een bestuurscentrum werd van de opeenvolgende bisschoppen en later de stadhouders. Vanwege de Opstand verminderde die rol maar bleef tot in de 20e eeuw. In het museum wordt de rijke historie getoond: kastelen, havezaten, de adel, geestelijkheid, visserij.

De Stichting Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove was in 2005 de opvolger van de Oudheidkamer Brederwiede en kreeg dankzij Leader-gelden een modern gebouw dat is ingericht als stadsmuseum.  Naast maquettes van de vroegere kastelen in Vollenhove, veel huiselijke voorwerpen van de adel uit de 15 havezaten en schilderijen uit de 18e eeuwse RK schuilkerk zijn er archeologische vondsten van het vrouwenklooster Clarenberg en het verdronken dorp Beulake. De bloeitijd van de visserij op de Zuiderzee wordt uitgebreid toegelicht met een maquette van de scheepswerf, vissersattributen en een informatiezuil. Veel aandacht voor de Bordings die na 14 dagen op een ijsschots in 1849 werden gered in Vollenhove. Verder over de bevolking een ingerichte boerenwoning van toen, een dorpswinkeltje en het gereedschap van de dokter.

Om stad en ambt Vollenhove goed te leren kennen is een bezoek aan het stadsmuseum CHC een niet te missen startpunt.

CULTUUR HISTORISCH CENTRUM LAND VAN VOLLENHOVE
BISSCHOPSTRAAT 36
8325 BC VOLLENHOVE
TELEFOON: 0527-244413

Openingstijden: woensdag t/m zondag 13-17 uur (periode april t/m oktober), daarnaast in december - begin januari Kerstgroepen - zie de website.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Stadsmuseum Vollenhove

Stadsmuseum Vollenhove