MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Boek NIJVERDAL.VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST

Verhaal

Op 14 mei 2011, 175 jaar na de stichting van Nijverdal, presenteerde Uutgeverieje 'n Boaken een nieuw boek over dit dorp.

Nijverdal werd in 1836 gesticht. De kleine nederzetting met enkele fabrieksgebouwen groeide uit tot het dorp van nu. In enkele inleidende hoofdstukken wordt de ontwikkeling geschetst van een dorp dat volledig afhankelijk is van de textielindustrie naar een welvarend regionaal centrum.

De andere hoofdstukken behandelen voornamelijk de periode van 1945 tot heden. Een groot aantal thema’s passeert de revue: economie en industrie, ruimtelijke ordening, moderne architectuur, recreatie en toerisme, sport, natuur, cultuur, onderwijs, godsdienstig leven en sociaal-cultureel werk.

De tekst wordt verlevendigd met ruim 200 illustraties en enkele gedichten en korte verhalen die Nijverdal tot onderwerp hebben. Het boek sluit af met een toekomstvisie, geschreven door oud-burgemeester Hans van Overbeeke. Nooit eerder is er zo uitgebreid over het naoorlogse Nijverdal geschreven.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandels in Hellendoorn en Nijverdal. Bestellen kan ook door een e-mail te sturen naar uutgeverieje.boaken@gmail.com.

Voor meer informatie over de presentatie en de inhoud van het boek klik hier.

Uutgeverieje ’n Boaken, 2011
ISBN 978-90-76272-23-8
Gebonden, 255 pagina’s, ruim geïllustreerd.
Prijs € 19,50.