MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel

Boek EROM OF ERONDER

Verhaal

Over 35 jaar strijd om een tunnel door Peter de Noord.

In Erom of eronder schetst Peter de Noord, oud-wethouder van de gemeente Hellendoorn, een fascinerend beeld van de besluitvorming rondom een megaproject in een klein dorp in het oosten van het land.

Begin jaren zeventig ontstonden er plannen om een rondweg aan te leggen om de verkeersdrukte in het centrum van Nijverdal te ontlasten. Bij de presentatie daarvan kwamen er onverwacht felle protesten van een groep jongeren. Een rondweg zou de prachtige natuur rond Nijverdal teveel schade toebrengen. Tegelijkertijd werd het ei van Columbus gepresenteerd: een tunnel in plaats van een rondweg. Aanvankelijk werd het idee van de groep rond Leo ten Brinke weggehoond. Het was immers afkomstig van ‘wereldvreemde’ mensen met ‘weinig gevoel voor realiteit’, zo vond men.

Maar het liep anders. Natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven gingen zich ermee bemoeien. Protestbijeenkomsten en handtekeningenacties volgden en het tunnelplan kwam op de agenda van de politiek.

De daarop volgende lange jaren van onderhandelingen, plannenmakerij, bureaucratie en financieringsperikelen worden door Peter de Noord met vlotte pen beschreven. Ook de periode waarin de tegenstanders van het tunnelplan zich roerden, krijgt alle aandacht. Gesteund door een deel van de bevolking propageerden zij met verve, maar uiteindelijk tevergeefs, de goedkopere rondweg.

Erom of eronder is een boek over ambities van mensen, over discussies en strijd tussen overheden, over boze of enthousiaste burgers, over budgetten en natuurlijk over fouten.
Erom of eronder laat zien hoe de bevolking wel degelijk een stem kan laten horen bij ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Het in 1975 bedachte, ‘volstrekt onhaalbare’, tunnelplan wordt 35 jaar later gewoon uitgevoerd.

Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandels in Hellendoorn en Nijverdal. Bestellen kan ook door een e-mail te sturen naar uutgeverieje.boaken@gmail.com.

Klik hier voor meer informatie over het tunnelplan.

Titel: Peter de Noord, Erom of eronder; over 35 jaar strijd om een tunnel
Nijverdal, Uutgeverieje ’n Boaken, 2011
ISBN 978-90-76272-24-5
Omvang: 164 pagina's, geïllustreerd
In prijs verlaagd: van € 14,50 voor € 5,00

Trefwoorden:Tunnel, Leo ten Brinke, 20e-21e, 1950
Periode:1950-2000
Locatie:Salland