MijnStadMijnDorp is een project van Historisch Centrum Overijssel en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel
Laatste nieuws

Welkom op de nieuwe MijnStadMijnDorp

De website is volledig vernieuwd zodat u nog beter kunt vinden wat u zoekt. De twee websites MijnStadMijnDorp en Onderzoekoverijssel zijn samengevoegd waardoor alle informatie en collecties nu op één plek te vinden zijn. > lees meer

Uitgelicht:

Alles wordt duurder (Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant)De tekenen des tijds staan op noodweer. De neutraliteit is wel beschutting tegen de oorlog, maar er zijn ook grote nadelen aan verbonden, bijvoorbeeld bij in- en export, die verregaand tot stilstand zijn gekomen. Het is herfst 1917 en de nood neemt toe… In de Zwolse Buitensociëteit werd eind september een protestvergadering belegd, met verschillende sprekers, de wethouders Albarda uit Den Haag en Voogd uit Laren. Hun toespraken werden omlijst door de  Stem des Volks , dan weten we ook gelijk in welke (socialistische) hoek we de bijeenkomst moeten zoeken. Het krantenverslag vindt het te vanzelf...
Alles wordt duurder (Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant)De tekenen des tijds staan op noodweer. De neutraliteit is wel beschutting tegen de oorlog, maar er zijn ook grote nadelen aan verbonden, bijvoorbeeld bij in- en export, die verregaand tot stilstand zijn gekomen. Het is herfst 1917 en de nood neemt toe… In de Zwolse Buitensociëteit werd eind september een protestvergadering belegd, met verschillende sprekers, de wethouders Albarda uit Den Haag en Voogd uit Laren. Hun toespraken werden omlijst door de Stem des Volks , dan weten we ook gelijk in welke (socialistische) hoek we de bijeenkomst moeten zoeken. Het krantenverslag vindt het te vanzelf...
Educatie
Educatie
Geje Leferink: 'Even helpen heeft niets met naoberschop te maken''Ik ben opgegroeid in een hechte buurschap. Wij hoorden tot buurschap de Achterhoek. Je had er  naobers  en  noodnaobers . De noodnaobers, ongeveer vijf, woonden dicht in de buurt. Als er hulp nodig was, bijvoorbeeld met koekalven, kwam de naaste buur helpen. Als er gedorst moest worden, kwamen de noodnaobers. Met trouwen of overlijden hielpen de naaste buren ook mee. De naobers kwamen in beeld als er te weinig noodnaobers beschikbaar waren. Daar had je er een stuk of tien van. Zij hielpen bijvoorbeeld met het dragen van de lijkkist.   Mijn overgrootmoeder was baakster. Als er een kind geboren...
Geje Leferink: 'Even helpen heeft niets met naoberschop te maken''Ik ben opgegroeid in een hechte buurschap. Wij hoorden tot buurschap de Achterhoek. Je had er naobers en noodnaobers . De noodnaobers, ongeveer vijf, woonden dicht in de buurt. Als er hulp nodig was, bijvoorbeeld met koekalven, kwam de naaste buur helpen. Als er gedorst moest worden, kwamen de noodnaobers. Met trouwen of overlijden hielpen de naaste buren ook mee. De naobers kwamen in beeld als er te weinig noodnaobers beschikbaar waren. Daar had je er een stuk of tien van. Zij hielpen bijvoorbeeld met het dragen van de lijkkist. Mijn overgrootmoeder was baakster. Als er een kind geboren...
Rijkswerkkamp TwilhaarIn de crisisjaren vlak voor de oorlog besloot de Nederlandse overheid actief de grote werkloosheid tegen te gaan door het instellen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Deze dienst kwam met vele plannen om werkgelegenheid te verschaffen waarbij zogenaamde kampen voor de werkverruiming werden gebouwd om de arbeiders te kunnen huisvesten. 
	Rijkswerkkamp Twilhaar was een van die werkverruimingskampen. In 1939 verkochten Ter Horst en Co.N.V. gronden en opstallen op de Sallandse Heuvelrug aan Staatsbosbeheer, die de percelen kocht ten behoeve van de werkverruiming die op de Twilhaar zou pla...
Rijkswerkkamp TwilhaarIn de crisisjaren vlak voor de oorlog besloot de Nederlandse overheid actief de grote werkloosheid tegen te gaan door het instellen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Deze dienst kwam met vele plannen om werkgelegenheid te verschaffen waarbij zogenaamde kampen voor de werkverruiming werden gebouwd om de arbeiders te kunnen huisvesten. Rijkswerkkamp Twilhaar was een van die werkverruimingskampen. In 1939 verkochten Ter Horst en Co.N.V. gronden en opstallen op de Sallandse Heuvelrug aan Staatsbosbeheer, die de percelen kocht ten behoeve van de werkverruiming die op de Twilhaar zou pla...
Tweede Wereldoorlog in OverijsselTijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederland en Overijssel door de Duitsers bezet. Het nazi-bewind, met als gruwelijk dieptepunt de systematische uitroeiing van de joden, sloeg diepe wonden. De bezetting greep diep in op allerlei facetten van het dagelijks leven en heeft tot op de dag van vandaag een onuitwisbare indruk gemaakt. Deze themapagina bundelt talloze oorlogsverhalen die in het kader van het project 75 jaar Vrijheid Overijssel van het HCO door historische verenigingen en andere partners zijn geschreven en verzameld.
Tweede Wereldoorlog in OverijsselTijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederland en Overijssel door de Duitsers bezet. Het nazi-bewind, met als gruwelijk dieptepunt de systematische uitroeiing van de joden, sloeg diepe wonden. De bezetting greep diep in op allerlei facetten van het dagelijks leven en heeft tot op de dag van vandaag een onuitwisbare indruk gemaakt. Deze themapagina bundelt talloze oorlogsverhalen die in het kader van het project 75 jaar Vrijheid Overijssel van het HCO door historische verenigingen en andere partners zijn geschreven en verzameld.